Guy Verhofstadt: V zájmu Německa a Francie je dát více pravomocí Evropě

Přepis, čeština

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Ale vraťme se k tomuto.

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
A tohle všechno, pane Barroso, a to je moje žádost na Vás,

3
00:00:06,000 –> 00:00:13,000
dejte za dva týdny to do jednoho dokumentu na stůl Rady.

4
00:00:13,000 –> 00:00:15,000
My jako Evropský parlament to nemůžeme udělat.

5
00:00:15,000 –> 00:00:17,000
Evropská rada to nemůže udělat.

6
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
Vy máte tu pravomoc, máte zákonodárnou iniciativu,

7
00:00:20,000 –> 00:00:25,000
a můžu vám říct, že celý tento parlament Vás podpoří, pokud to uděláte.

8
00:00:34,000 –> 00:00:39,000
Pane předsedo Verhofstadte, je tu k vám faktická poznámka. Chcete odpovědět?

9
00:00:42,000 –> 00:00:44,000
Ano, prosím.

10
00:00:46,000 –> 00:00:52,000
Pane předsedo Verhofstadte, souhlasíte, že vlády Francie a Německa,

11
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
o kterých jste mluvil ve svém velmi výmluvném projevu,

12
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
mají absolutní právo učinit taková rozhodnutí,

13
00:00:59,000 –> 00:01:03,000
která pokládají za svůj národní zájem?

14
00:01:07,000 –> 00:01:09,000
Myslím, že mají takové právo, mají suverenitu,

15
00:01:09,000 –> 00:01:13,000
ale myslím, že nejlepší způsob, jak dnes bránit zájem Francie

16
00:01:13,000 –> 00:01:18,000
a jak bránit zájem Německa, je bránit zájem Evropské unie

17
00:01:18,000 –> 00:01:20,000
a dát více pravomocí Evropě.

18
00:01:20,000 –> 00:01:24,000
To je v jejich zájmu. Jejich národním zájmu.

19
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
But let’s come back to this.

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
And all this, Mr Barroso, and that is my request to you,

3
00:00:06,000 –> 00:00:13,000
put it in a document on the table of the Council in two weeks.

4
00:00:13,000 –> 00:00:15,000
We cannot do it as a European Parliament.

5
00:00:15,000 –> 00:00:17,000
The European Council cannot do it.

6
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
You have the power, you have the right of initiative,

7
00:00:20,000 –> 00:00:25,000
and I can tell you this whole Parliament shall be behind you if you take such an action.

8
00:00:34,000 –> 00:00:39,000
Mr President Verhofstadt, there’s a blue card to you. Are you ready to answer?

9
00:00:42,000 –> 00:00:44,000
OK. Yes, please.

10
00:00:46,000 –> 00:00:52,000
Mr President Verhofstadt, do you accept that the French and German Governments,

11
00:00:52,000 –> 00:00:56,000
to which you referred to in your very eloquent speech,

12
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
have the absolute right to make decisions

13
00:00:59,000 –> 00:01:03,000
in what they judge as their own national interest?

14
00:01:07,000 –> 00:01:09,000
I think they have that right, they have their sovereignty,

15
00:01:09,000 –> 00:01:13,000
but I think the best way today to defend the interest of France

16
00:01:13,000 –> 00:01:18,000
and to defend the interest of Germany is to defend the interest of the European Union

17
00:01:18,000 –> 00:01:20,000
and to give more power to Europe.

18
00:01:20,000 –> 00:01:24,000
That’s their interest. Their national interest.

19
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz