Godfrey Bloom (UKIP): Jste kartel zlodějů

Pozn.: Členové Komise jakož i všichni úředníci bruselského politbyra platí daně menší než 5 %. Neodvádějí je žádnému členskému státu, ale přímo Unii. Více o tom píše Petr Mach.

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Evropský parlament, Štrasburk, 8. února 2010

2
00:00:03,000 –> 00:00:09,000
europoslanec Godfrey Bloom; UKIP, frakce Evropa svobody a demokracie

3
00:00:09,000 –> 00:00:11,000
Pane předsedající,

4
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
zdanění jako koncept se za posledních 3000 let

5
00:00:14,000 –> 00:00:17,000
příliš nezměnil, že?

6
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
Bohatí a mocní kradou peníze obyčejným lidem,

7
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
aby sami sobě zajistili pohodlnější život.

8
00:00:23,000 –> 00:00:27,000
Kde nastala v moderní době změna, je,

9
00:00:27,000 –> 00:00:30,000
že daně jsou teď ‘pro dobro zdaněných’:

10
00:00:30,000 –> 00:00:34,000
že jsme zdaněni pro bono (lat.: pro veřejné blaho).

11
00:00:34,000 –> 00:00:38,000
v řádu zachování tohoto mýtu vymýšlíme pravidelně paniky,

12
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
abychom lidi vyděsili a ti se podřídili.

13
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
Poslední touto panikou je samozřejmě ta,

14
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
že když nevyplázneme peníze na zelené daně, všichni se uvaříme k smrti.

15
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
To připomíná středověká náboženství, že ano,

16
00:00:51,000 –> 00:00:55,000
která hrála stejnou hru: doplať, nebo shoříš v pekle.

17
00:00:55,000 –> 00:01:00,000
Daňová harmonizace je koncept vysněný moderní politickou třídou,

18
00:01:00,000 –> 00:01:07,000
aby se ujistila, že žádná vláda nebude od svých občanů krást příliš málo.

19
00:01:07,000 –> 00:01:12,000
Takový kartel zlodějů, chcete-li.

20
00:01:12,000 –> 00:01:16,000
Mohu navrhnout, že pokud skutečně chcete daňovou harmonizaci,

21
00:01:16,000 –> 00:01:23,000
tak ať jsou Komise a byrokrati zdaněni stejně jako voliči,

22
00:01:23,000 –> 00:01:28,000
ať nesou stejné daňové břemeno jako my ostatní,

23
00:01:28,000 –> 00:01:32,000
dřív než voliči vezmou tenhle parlement jedním šturmem a pověsí nás na sloupy,

24
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
na což mají plné právo.

25
00:01:37,000 –> 00:01:45,000
Euroseptik.cz, Svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
European Parliament, Strasbourg, 8 February 2010

2
00:00:03,000 –> 00:00:09,000
Godfrey Bloom MEP; UKIP, EFD Group

3
00:00:09,000 –> 00:00:11,000
Commissioner, chairman,

4
00:00:11,000 –> 00:00:14,000
taxation as a concept hasn’t really changed very much, has it,

5
00:00:14,000 –> 00:00:17,000
in the last 3 000 years.

6
00:00:17,000 –> 00:00:20,000
The rich and the powerful stealing money from ordinary people

7
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
to make their own lives more comfortable.

8
00:00:23,000 –> 00:00:27,000
Where there has been a change in modern times is

9
00:00:27,000 –> 00:00:30,000
that taxation is ‘for the benefit of the taxed’:

10
00:00:30,000 –> 00:00:34,000
that somehow we are being taxed pro bono.

11
00:00:34,000 –> 00:00:38,000
In order to perpetuate this myth, we invent periodic scares

12
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
to frighten people into submission.

13
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
The latest of these scares is of course that,

14
00:00:44,000 –> 00:00:48,000
if we don’t cough up green taxes, we will all boil to death.

15
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
Reminiscent of the medieval religions, isn’t it,

16
00:00:51,000 –> 00:00:55,000
which played the same game: pay up or burn in hell.

17
00:00:55,000 –> 00:01:00,000
Tax harmonisation is a concept dreamed up by the modern political class

18
00:01:00,000 –> 00:01:07,000
to make sure that no government steals too little from its people.

19
00:01:07,000 –> 00:01:12,000
A sort of thieves’ cartel if you will.

20
00:01:12,000 –> 00:01:16,000
May I suggest, that if you really want tax harmonisation,

21
00:01:16,000 –> 00:01:23,000
that the Commission and the bureaucracy pay the same taxes as the electorate,

22
00:01:23,000 –> 00:01:28,000
they bear the same burden as tax as the rest of us,

23
00:01:28,000 –> 00:01:32,000
before the electorate storm this building and hang us from the rafters,

24
00:01:32,000 –> 00:01:37,000
as they’ve every right to do.

25
00:01:37,000 –> 00:01:45,000
Euroseptik.cz, Svobodni.cz