Godfrey Bloom: Probuďte se!

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:06,000
Nicméně teď tu máme… pan Bloom se hlásí s faktickou poznámkou, a tu už jste přijala.

2
00:00:06,000 –> 00:00:11,000
A pan Mr Mitchell se hlásí s faktickou poznámkou, přijmete i ji?

3
00:00:11,000 –> 00:00:15,000
Ano, tak to je další minuta, že? Pan Bloom, půl minuty.

4
00:00:16,000 –> 00:00:21,000
Určitě nechci, aby to krachlo, ale v tomto parlamentu panuje pocit,

5
00:00:21,000 –> 00:00:26,000
že jsme byli zasaženi asteroidem nebo tsunami,

6
00:00:26,000 –> 00:00:29,000
že to není problém, který jsme sami vytvořili.

7
00:00:29,000 –> 00:00:36,000
Důvod, proč je vaše země a Evropská unie v takovém binci kvůli euru,

8
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
jsme si způsobili sami, sami jste to na sebe vyrobili.

9
00:00:40,000 –> 00:00:42,000
Není to akt boží.

10
00:00:42,000 –> 00:00:46,000
Kdy tento parlament procitne a pochopí, že jsme si to způsobili sami?

11
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
Probuďte se, prosím vás!

12
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
Uznáme to jako otázku. Paní McGuinnessová.

13
00:00:55,000 –> 00:00:57,000
Zařídím se podle vlastní rady a budu klidná.

14
00:00:57,000 –> 00:00:59,000
Nemohla bych s vámi více souhlasit,

15
00:00:59,000 –> 00:01:04,000
ale tím pádem, pokud jsme ten problém způsobili, tak máme kapacity,

16
00:01:04,000 –> 00:01:06,000
jak ho kolektivně vyřešit.

17
00:01:06,000 –> 00:01:09,000
Křičení opravdu nepomůže;

18
00:01:09,000 –> 00:01:13,000
sice vás všichni slyší, ale nikdo neposlouchá.

19
00:01:13,000 –> 00:01:21,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina:
1
00:00:00,000 –> 00:00:06,000
However, we now have… Mr Bloom has offered you a blue card and you’ve accepted that already.

2
00:00:06,000 –> 00:00:11,000
And Mr Mitchell has proffered a blue card, so are you willing to accept his as well?

3
00:00:11,000 –> 00:00:15,000
Yes, it’s another minute, isn’t it? Mr Bloom, half a minute.

4
00:00:16,000 –> 00:00:21,000
I certainly don’t want it to fail but there’s a feeling among the House

5
00:00:21,000 –> 00:00:26,000
that we have been hit by an asteroid or a tsunami,

6
00:00:26,000 –> 00:00:29,000
that this isn’t a problem of our own making.

7
00:00:29,000 –> 00:00:36,000
The reason the country and the European Union is in a shambles over the euro

8
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
is of our own making: we have brought this upon ourselves.

9
00:00:40,000 –> 00:00:42,000
It isn’t an act of God.

10
00:00:42,000 –> 00:00:46,000
When will this House wake up to the fact, we’ve done it to ourselves?

11
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
Wake up, I beg you!

12
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
We will take that as a question. Mrs McGuinness.

13
00:00:55,000 –> 00:00:57,000
Taking my own advice, let me be calm.

14
00:00:57,000 –> 00:00:59,000
I couldn’t agree with you more,

15
00:00:59,000 –> 00:01:04,000
but it therefore requires that if we caused the problem we have the capacity.

16
00:01:04,000 –> 00:01:06,000
collectively, to resolve it.

17
00:01:06,000 –> 00:01:09,000
Shouting really doesn’t work;

18
00:01:09,000 –> 00:01:13,000
it gets you heard but nobody listens.

19
00:01:13,000 –> 00:01:21,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz