Godfrey Bloom: Katastrofální euro

Zmiňovaný Elmar Brock je k vidění v akci v tomto videu »


Přepis, čeština:
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Europoslanec Godfrey Bloom; Štrasburk, 9. března 2011

2
00:00:03,000 –> 00:00:07,000
Godfrey Bloom, dvě minuty.

3
00:00:07,000 –> 00:00:11,000
Pane předsedající, jsem tu již šest a půl let a bože za tu dobu jsem tu slyšel

4
00:00:11,000 –> 00:00:16,000
hodně nesmyslů. Nikdy jsem ale neslyšel tolik vyřknutých absurdit jako dnes.

5
00:00:16,000 –> 00:00:20,000
Kdysi dávno jsem tento předmět přednášel na Cambridgeské univerzitě.

6
00:00:20,000 –> 00:00:26,000
A tvrdím, že byste udělali dobře, kdybyste si přečetli některá má stará skripta.

7
00:00:26,000 –> 00:00:30,000
Nikdo z vás, se zdá, ve skutečnosti nechápe koncept mezinárodních peněz.

8
00:00:30,000 –> 00:00:34,000
Herr Brock, který vlastně od doby nepoložil telefon, od chvíle, kdy přišel,

9
00:00:34,000 –> 00:00:39,000
jenom aby poslouchal sám sebe, začal tuto debatu celkem pozoruhodně tím,

10
00:00:39,000 –> 00:00:42,000
že naznačil, že euro je skvělý úspěch.

11
00:00:42,000 –> 00:00:46,000
Člověk je nucen přemýšlet, na jaké planetě Herr Brock proboha žije. Bože, bože.

12
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
Je to absolutní katastrofa. Pokud si myslí, že jde o takový úspěch, doporučuji,

13
00:00:50,000 –> 00:00:55,000
aby si promluvil s miliony nezaměstnaných lidí, povětšinou mladých,

14
00:00:55,000 –> 00:01:01,000
na Pyrenejském poloostrově, v jižní Itálii a ve zbytku Evropy, kteří trpí kvůli této

15
00:01:01,000 –> 00:01:06,000
ostudné, podvodné a klamavé měně,

16
00:01:06,000 –> 00:01:08,000
která byla nacpána do chřtánů

17
00:01:08,000 –> 00:01:13,000
Evropanů proti jejich vůli. Neexistuje žádný mandát, pane Duffe.

18
00:01:13,000 –> 00:01:17,000
Neexistuje žádný mandát s tou vaší modrou kartou tam nahoře, to vám říkám.

19
00:01:17,000 –> 00:01:23,000
Pro tohle není žádný mandát. Britové nedostali možnost hlasovat o tomhle celém cirkusu

20
00:01:23,000 –> 00:01:27,000
Evropské unie, stejně jako nikdo další. Je jenom jedna cesta.

21
00:01:27,000 –> 00:01:31,000
Je pouze jedna cesta, a kdybyste jakkoli rozuměli konceptu mezinárodních peněz,

22
00:01:31,000 –> 00:01:38,000
tak byste pochopili, že jediný způsob, jak může tato směšná měna přežít

23
00:01:38,000 –> 00:01:44,000
napříč tolika různými ekonomikami, na celém pozadí zkrachovalých ideálů,

24
00:01:44,000 –> 00:01:50,000
je finanční, centrální, etatistická a fiskální politika.

25
00:01:50,000 –> 00:01:58,000
A pokud si myslíte, že na něco takového máte mandát, jste ostuda a grázl.

26
00:02:03,000 –> 00:02:11,000
Pan Duff má pro vás otázku, pane Bloome. Zodpovíte mu ji?

27
00:02:11,000 –> 00:02:13,000
S největší radostí.

28
00:02:20,000 –> 00:02:33,000
Abych se zeptal, jak byly výpady pana Blooma přijímany na Cambridgi.

29
00:02:33,000 –> 00:02:49,000
Nedokáži si představit třidu ekonomie tolerující takto pošetilý a neukázněný nonsens.

30
00:02:49,000 –> 00:02:56,000
Rád bych se ho rovněž zeptal, zda nevidí, že nezaměstnanost je také

31
00:02:56,000 –> 00:03:12,000
ve Velké Británii? Neví snad o její přílišné deficitní pozici?

32
00:03:14,000 –> 00:03:29,000
Je mu snad jedno, že inflace je v Británii větší než v eurozóně?

33
00:03:29,000 –> 00:03:35,000
A že libra je křehkou měnou?

34
00:03:40,000 –> 00:03:45,000
Musím říci, pane Duffe, že v té době, v polovině devadesátých let,

35
00:03:45,000 –> 00:03:50,000
reagovali na mých přednáškách na mé názory někteří skepticky.

36
00:03:50,000 –> 00:03:56,000
I dnes se stále účastním občasných srazů a většina z nich ke mně přistupuje

37
00:03:56,000 –> 00:04:04,000
a říká: Proboha, vy jste měl pravdu. A že jsem to měl nějakou pravdu, viďte?

38
00:04:05,000 –> 00:04:09,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina:
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Godfrey Bloom MEP; Strasbourg 9 March 2011

2
00:00:03,000 –> 00:00:07,000
Godfrey Bloom, two minutes.

3
00:00:07,000 –> 00:00:11,000
Mr. President, I’ve been here six and a half years and my goodness me I’ve heard

4
00:00:11,000 –> 00:00:16,000
some nosnsense. But I haven’t heard so much nonsense spoken as I’ve heard today.

5
00:00:16,000 –> 00:00:20,000
Many years ago I used to lecture on this subject at Cambridge University.

6
00:00:20,000 –> 00:00:26,000
And I would suggest that you would do well to read some of my old lecture notes.

7
00:00:26,000 –> 00:00:30,000
None of you, it appears, seems to understand the concept of international money.

8
00:00:30,000 –> 00:00:34,000
Herr Brock, who hasn’t come of the phone actually since he came in,

9
00:00:34,000 –> 00:00:39,000
only to listen to himself, rather interestingly started off this debate

10
00:00:39,000 –> 00:00:42,000
by suggesting it was a great success the Euro.

11
00:00:42,000 –> 00:00:46,000
One wonders what planet Herr Brock lives on. Dear, oh dear!

12
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
It’s a complete disaster! If he thinks it’s such a success I would argue

13
00:00:50,000 –> 00:00:55,000
he speaks to the millions of unemployed people, youngsters mainly,

14
00:00:55,000 –> 00:01:01,000
in the Iberian peninsula, southern Italy and the rest of Europe who are suffering from

15
00:01:01,000 –> 00:01:06,000
this disgraceful, fraudulent and deceitful currency,

16
00:01:06,000 –> 00:01:08,000
which was crammed down the throats

17
00:01:08,000 –> 00:01:13,000
of the people of Europe against their will. There is no mandate Mr. Duff.

18
00:01:13,000 –> 00:01:17,000
There is no mandate with your blue card hanging up there, let me tell you.

19
00:01:17,000 –> 00:01:23,000
There is no mandate for this. The British people haven’t been given a vote on this whole

20
00:01:23,000 –> 00:01:27,000
shabang of European Union, neither has anybody else. There’s only one way.

21
00:01:27,000 –> 00:01:31,000
There’s only one way and if you understood international money to any degree,

22
00:01:31,000 –> 00:01:38,000
you would understand that the only way it can survive, this ridiculous currency,

23
00:01:38,000 –> 00:01:44,000
across many many different economies, against a whole background of failed ideals,

24
00:01:44,000 –> 00:01:50,000
and that is for a financial, central, statist, fiscal policy.

25
00:01:50,000 –> 00:01:58,000
And if you think you have a mandate for that, you are a disgrace and a scoundrel.

26
00:02:03,000 –> 00:02:11,000
Mr. Duff has a question for you Mr. Bloom. Mr. Bloom, would you answer Mr. Duff’s question?

27
00:02:11,000 –> 00:02:13,000
I’d be most delighted.

28
00:02:20,000 –> 00:02:33,000
To ask Mr. Bloom just how his diatribe was received at Cambridge.

29
00:02:33,000 –> 00:02:49,000
I cannot imagine an economics class tolerating such fatuous and intemperate nonsense.

30
00:02:49,000 –> 00:02:56,000
I’d also like to ask him: does he not find that there is unemployment

31
00:02:56,000 –> 00:03:12,000
in the United Kingdom? Does he not know of the excessive deficit position of the UK?

32
00:03:14,000 –> 00:03:29,000
Does he not care that inflation in Britain is greater than it is in the eurozone?

33
00:03:29,000 –> 00:03:35,000
And that the sterling is a fragile currency?

34
00:03:40,000 –> 00:03:45,000
I have to say, Mr. Duff, at the time, in the mid-1990s,

35
00:03:45,000 –> 00:03:50,000
some of the class greeted my views with some scepticism.

36
00:03:50,000 –> 00:03:56,000
I still now go back to the occassional reunion dinner and most of them come up to me

37
00:03:56,000 –> 00:04:04,000
and say: my God Goddish you were right. And my God I was right in spades, wasn’t I?

38
00:04:05,000 –> 00:04:09,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz