Godfrey Bloom: Herr Schulz je nedemokratický fašista

Přepis, čeština:
1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
Godfrey Bloom (UKIP) zažije sovětské zacházení, Europarl, Štrasburk, 24. listopadu 2010

2
00:00:04,000 –> 00:00:10,000
Evropská unie se rozpadá na tři části.

3
00:00:10,000 –> 00:00:15,000
Francii a Německo, zbytek eurozóny a ne-eurozónu.

4
00:00:15,000 –> 00:00:20,000
Která se soustřeďuje kolem speciální pozice Spojeného království.

5
00:00:20,000 –> 00:00:26,000
A na tu speciální pozici Spojeného království se musíme zaměřit.

6
00:00:26,000 –> 00:00:30,000
Merkelová a Sarkozy se domluvili s Cameronem.

7
00:00:30,000 –> 00:00:35,000
Všichni to vědí a musí se to říct otevřeně:

8
00:00:35,000 –> 00:00:40,000
Podle té dohody se bude měnit Pakt stability.

9
00:00:40,000 –> 00:00:45,000
Cameron říká OK, přestože Sněmovna to nechce,

10
00:00:45,000 –> 00:00:50,000
ale na oplátku dostane Cameron rozpočet, který chce.

11
00:00:50,000 –> 00:00:54,000
A Sarkozy s Merkelovou to odsouhlasili.

12
00:00:54,000 –> 00:00:58,000
Taková je realita Evropy.

13
00:00:58,000 –> 00:01:04,000
To nejenom, že nemá co do činění s duchem společenství.

14
00:01:04,000 –> 00:01:08,000
Ve skutečnosti párají Evropskou unii.

15
00:01:08,000 –> 00:01:11,000
V dlouhém období se díky tomuhle Evropská unie rozpáře.

16
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
A jsou tací, jsou tací, kteří to chtějí.

17
00:01:14,000 –> 00:01:20,000
Tleskají tomu. Támhle jsou.

18
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
Pokud nechcete, aby tihle lidi řídili v budoucnosti Evropu,

19
00:01:29,000 –> 00:01:32,000
pak musíte vést Evropu jiným směrem.

20
00:01:32,000 –> 00:01:35,000
Bloom: Ein Volk, ein Reich, ein Führer!

21
00:01:36,000 –> 00:01:41,000
Pokusím se pokračovat, jak nejlépe umím i přes to vyrušování…

22
00:01:41,000 –> 00:01:44,000
Ano, nebude to trvat dlouho, pane předsedo.

23
00:01:44,000 –> 00:01:50,000
Prosím… Nemám moc času, ale chci učinit ještě jednu poznámku.

24
00:01:56,000 –> 00:02:04,000
Nevím, jestli to lidi slyšeli. Jeden národ, jedna říše, jeden vůdce.

25
00:02:04,000 –> 00:02:09,000
To řekl temten muž. “Ein Volk, ein Reich, ein Führer” byly přesně jeho slova.

26
00:02:09,000 –> 00:02:16,000
Buzek: Pane předsedo, čas vypršel, prosím dokončete svoje poslední poznámky.

27
00:02:23,000 –> 00:02:25,000
Pane předsedo, budu stručný.

28
00:02:25,000 –> 00:02:34,000
Pokud někdo jako tento muž pobíhá v tomto parlamentu a pokřikuje

29
00:02:34,000 –> 00:02:37,000
“Ein Volk, ein Reich, ein Führer”…

30
00:02:37,000 –> 00:02:42,000
v Německu byli lidi, kteří to říkali,

31
00:02:42,000 –> 00:02:47,000
a já s tou myšlenkou bojuji vším, co dělám, ale on je tomu blíže než já.

32
00:02:49,000 –> 00:02:53,000
Pane předsedo. Nemůžu akceptovat, co jste právě řekl, pane.

33
00:02:53,000 –> 00:02:56,000
Jsme v demokracii.

34
00:02:56,000 –> 00:03:00,000
Toto je demokratické místo a já bych Vás požádal, abyste se omluvil.

35
00:03:00,000 –> 00:03:08,000
Požádal bych Vás, abyste učinil oficiální omluvu. Jinak podáme stížnost.

36
00:03:10,000 –> 00:03:15,000
Totiž, existují lidi, kteří řekli méně a je mi líto, ale tohle není přijatelné.

37
00:03:22,000 –> 00:03:28,000
Vždy jsem překvapen, že jste do té rovnice nezařadil koncentrační tábory.

38
00:03:28,000 –> 00:03:32,000
Vyřešit ten problém tímto způsobem.

39
00:03:34,000 –> 00:03:41,000
Drazí kolegové, musíme pokračovat. Moment, moment, moment…

40
00:03:41,000 –> 00:03:46,000
Já na to vezmu ohled. Vezmu na to ohled.

41
00:03:46,000 –> 00:03:51,000
Přečtu vám… Vezmu na to ohled.

42
00:03:54,000 –> 00:03:59,000
Předseda napomene každého poslance,

43
00:03:59,000 –> 00:04:03,000
který narušuje řádný chod jednání

44
00:04:03,000 –> 00:04:11,000
nebo se chová způsobem neslučitelným s příslušnými ustanoveními článku 9.

45
00:04:11,000 –> 00:04:18,000
Takže já Vás žádám, pane kolego, abyste se Parlamentu omluvil.

46
00:04:20,000 –> 00:04:25,000
Názory, které vyjádřil Herr Schulz, mi dávají za pravdu.

47
00:04:25,000 –> 00:04:30,000
Je to nedemokratický fašista!

48
00:04:39,000 –> 00:04:42,000
Kolegové, čekali jsme něco docela jiného.

49
00:04:42,000 –> 00:04:46,000
Protože my bychom nechtěli, aby naše diskuse byla tímto způsobem rušena.

50
00:04:46,000 –> 00:04:52,000
Takže já si Vás, pane kolego, zavolám k sobě na meeting

51
00:04:52,000 –> 00:04:57,000
a musíme učinit rozhodnutí o dalších krocích. Děkuji.

52
00:05:07,000 –> 00:05:12,000
Není možné udržet diskusi v takové atmosféře.

53
00:05:19,000 –> 00:05:27,000
Pane kolego, jak vidíte, Parlament velice hluboce nesouhlasí s Vaším chováním.

54
00:05:32,000 –> 00:05:40,000
Článek 152, odstavec 3.

55
00:05:40,000 –> 00:05:47,000
Přečtu to ve svém mateřském jazyce.

56
00:05:53,000 –> 00:05:58,000
Pokud narušování pořádku pokračuje nebo se opakuje,

57
00:05:58,000 –> 00:06:04,000
může předseda odebrat poslanci slovo a vykázat jej z jednacího sálu pro zbytek denního zasedání.

58
00:06:04,000 –> 00:06:10,000
Generální tajemník neprodleně zajistí výkon

59
00:06:10,000 –> 00:06:15,000
takového disciplinárního opatření za pomoci služby v sále

60
00:06:15,000 –> 00:06:20,000
a v případě potřeby za pomoci bezpečnostní služby Parlamentu.

61
00:06:20,000 –> 00:06:31,000
Jak víte, většina poslanců tohoto parlamentu nemůže přijmout Vaše chování.

62
00:06:31,000 –> 00:06:34,000
Proto bych Vás požádal, abyste opustil jednací sál.

63
00:06:43,000 –> 00:06:49,000
Kolegové, dámy a pánové, můžete diskutovat a vyjádřit svůj názor,

64
00:06:49,000 –> 00:06:52,000
ale ne vyrušovat ostatní.

65
00:06:52,000 –> 00:06:55,000
Ten den odpoledne, poté, co místopředseda McMillan-Scott vystřídal předsedu Jerzyho Buzeka v řízení.

66
00:06:57,000 –> 00:07:02,000
Během debaty o Evropské radě se odehrál incident…

67
00:07:02,000 –> 00:07:05,000
Nechci to příliš rozebírat, protože

68
00:07:05,000 –> 00:07:09,000
cílem urážky jsem byl já.

69
00:07:09,000 –> 00:07:13,000
Existují různé úrovně, na kterých nemůžu být uražen

70
00:07:13,000 –> 00:07:18,000
a u kterých to necítím jako urážku, protože musíte mít určitý stupeň

71
00:07:18,000 –> 00:07:22,000
vážnosti, abyste se mě skutečně dotkli,

72
00:07:22,000 –> 00:07:25,000
ale rád bych vyjádřil poděkování za

73
00:07:25,000 –> 00:07:29,000
solidaritu, kterou jsem obdržel.

74
00:07:29,000 –> 00:07:32,000
Chtěl bych poděkovat kolegům ze všech poslaneckých klubů.

75
00:07:32,000 –> 00:07:36,000
Je to známka našich sdílených demokratických a evropských hodnot.

76
00:07:36,000 –> 00:07:40,000
Protože naprostá většina poslanců tohoto parlamentu je sdílí.

77
00:07:40,000 –> 00:07:43,000
a za to vám velmi děkuji.

78
00:07:47,000 –> 00:07:56,000
Incident, o kterém mluvíte, byl protest pana Blooma, ve kterém činil narážky z válečné doby

79
00:07:56,000 –> 00:08:00,000
na pana Shulze.

80
00:08:00,000 –> 00:08:07,000
A pan předseda řekl, že to bylo nepřijatelné a vyzval pana Blooma k omluvě.

81
00:08:07,000 –> 00:08:12,000
Pan Bloom se neomluvil.

82
00:08:12,000 –> 00:08:15,000
A já ho td vyzývám, aby tak učinil.

83
00:08:15,000 –> 00:08:18,000
A pokud tak neučiní, musí opustit jednací sál. Pane Bloome…

84
00:08:33,000 –> 00:08:39,000
Už zase, už zase je tu jedno pravidlo pro Herr Schulze a jedno pravidlo pro všechny ostatní.

85
00:08:39,000 –> 00:08:43,000
To je hanba, já jsem byl zvolen,

86
00:08:43,000 –> 00:08:48,000
znovuzvolen, abych hlasoval v tomto parlamentu lidmi z Yorkshiru,

87
00:08:48,000 –> 00:08:51,000
což je Váš vlastní volební obvod, mohl bych dodat,

88
00:08:51,000 –> 00:08:54,000
mám demokratický mandát, kterého vy sám nepožíváte, pane předsedající,

89
00:08:54,000 –> 00:08:57,000
protože jste změnil stranu, ale lidi volili Konzervativce.

90
00:08:57,000 –> 00:08:59,000
Nemám v úmyslu se omluvit,

91
00:08:59,000 –> 00:09:05,000
nemám v úmyslu opustit jednací sál, musíte mě nechat vyvést, pane!

92
00:09:14,000 –> 00:09:17,000
Zaprvé, pane Bloome,

93
00:09:17,000 –> 00:09:21,000
já jsem byl vyloučen Konzervativní stranou za to, že jsem trval na principu,

94
00:09:21,000 –> 00:09:24,000
který s problémem, který jste dnes ráno vznesl, úzce souvisí.

95
00:09:34,000 –> 00:09:39,000
Zadruhé jste se Evropskému parlamentu neomluvil za jazyk, který byl naprosto nepřijatelný

96
00:09:39,000 –> 00:09:42,000
a já Vás žádám, abyste odešel.

97
00:10:00,000 –> 00:10:05,000
Pane Bloome, nepřijímáme… Je mi líto, nepřijímám žádná vystoupení k této věci.

98
00:10:13,000 –> 00:10:16,000
Mám návrh. Můžu požádat ochranku, aby pana Blooma vyvedla,

99
00:10:16,000 –> 00:10:21,000
ale chci o tom nechat hlasovat. Je přáním tohoto parlamentu, aby pan Bloom odešel?

100
00:10:21,000 –> 00:10:24,000
Kdo je pro, prosím zvedněte ruce.

101
00:10:37,000 –> 00:10:41,000
Děkuji. Kdo si přeje, aby pan Bloom zůstal, prosím zvedněte ruce.

102
00:10:44,000 –> 00:10:46,000
Zdržují se.

103
00:10:48,000 –> 00:10:50,000
Teď, pane Bloome.

104
00:11:15,000 –> 00:11:20,000
Přijmu jedno vystoupení od pana Farage, předsedy jeho poslaneckého klubu.

105
00:11:22,000 –> 00:11:26,000
Pane předsedající, důvod té zloby a toho hluku je ten, že

106
00:11:26,000 –> 00:11:30,000
pravidla neuplatňujeme stejně.

107
00:11:30,000 –> 00:11:37,000
Pan Schulz několikrát urážel nejenom mě, ale mnoho členů tohoto parlamentu.

108
00:11:37,000 –> 00:11:42,000
Řekl, že euroskeptici, ti, kdo hlasovali “ne”, otevřeli dveře fašismu.

109
00:11:42,000 –> 00:11:45,000
Danny Cohn-Bendit o nás prohlásil, že jsme duševně nemocní.

110
00:11:45,000 –> 00:11:49,000
Mohli bychom, pane předsedající… víte, když ta pravidla jsou…

111
00:11:49,000 –> 00:11:52,000
že pokud je něco považováno za urážku, tak dotyčný poslanec má odejít…

112
00:11:52,000 –> 00:11:54,000
tak to je fér, ale ta zloba,

113
00:11:54,000 –> 00:11:57,000
a já tu zlobu sdílím, je proto, že pravidla nejsou uplatňována stejně.

114
00:11:57,000 –> 00:12:02,000
Pan Schulz pravidelně nazývá ostatní lidi fašisty a když je tak nazván on,

115
00:12:02,000 –> 00:12:06,000
žádáte, aby dotyčný poslanec odešel. To není správné, to nené férové.

116
00:12:17,000 –> 00:12:20,000
Pane Faragi, já to nechci prodlužovat, nechci to prodlužovat, ale

117
00:12:20,000 –> 00:12:23,000
chci sdělit svůj postřeh,

118
00:12:23,000 –> 00:12:26,000
že nemáte pravdu.

119
00:12:26,000 –> 00:12:28,000
Co řekl pan Bloom při dvou příležitostech —

120
00:12:28,000 –> 00:12:35,000
jednou na mikrofon a jednou ze svého místa, oboje slyšela spousta lidí

121
00:12:35,000 –> 00:12:40,000
a oboje bylo v parlamentu nepřijatelné.

122
00:12:40,000 –> 00:12:46,000
Parlament chce, aby pan Bloom odešel. To je jeho vyjádření.

123
00:12:46,000 –> 00:12:52,000
Pokud tak neučiní, lidé z toho odvodí jeho přístup k demokratickému procesu.

124
00:12:52,000 –> 00:12:56,000
Pane Bloome, odvolávám se na pravidlo 152.

125
00:12:56,000 –> 00:12:58,000
Pokud neodejdete, nechám Vás odvést.

126
00:12:58,000 –> 00:13:02,000
Mluvil jsem o tom s panem předsedou a mám v tom jeho podporu.

127
00:13:02,000 –> 00:13:05,000
Bloom: Dělejte, jak umíte!

128
00:13:09,000 –> 00:13:11,000
Děkuji.

129
00:13:11,000 –> 00:13:14,000
Pane Daule, chtěl jste do toho vstoupit.

130
00:13:21,000 –> 00:13:26,000
Pane předsedající, pokud dovolíte.

131
00:13:26,000 –> 00:13:35,000
Co jsem řekl dnes ráno. Je nepřijatelné, jak se pan Bloom choval.

132
00:13:35,000 –> 00:13:42,000
Zadruhé, jsme v demokratickém parlamentu.

133
00:13:42,000 –> 00:13:47,000
Rozhodli jsme demokraticky, pane Bloome, že byste měl Parlament opustit.

134
00:13:51,000 –> 00:13:56,000
Prosím, mějte v sobě tu čest

135
00:13:56,000 –> 00:14:05,000
a respektujte požadavek Parlamentu a prosím opusťte jednací sál.

136
00:14:08,000 –> 00:14:15,000
Podle pravidla 152(4), s lítostí oznamuji, že tento incident narušuje řádný chod jednání Parlamentu,

137
00:14:15,000 –> 00:14:18,000
a proto jednání přeruším na pět minut.

138
00:14:18,000 –> 00:14:22,000
Jednání se přerušuje na pět minut.

Přepis, angličtina:
1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
UKIP MEP Godfrey Bloom is given the Soviet treatment, Europarl, Strasbourg, Nov 24, 2010

2
00:00:04,000 –> 00:00:10,000
The EU is falling apart into three elements.

3
00:00:10,000 –> 00:00:15,000
France and Germany, the rest of the eurozone, and then the non-eurozone.

4
00:00:15,000 –> 00:00:20,000
Centered around the special position of the United Kingdom.

5
00:00:20,000 –> 00:00:26,000
And the special position of the United Kingdom needs looking at.

6
00:00:26,000 –> 00:00:30,000
Merkel and Sarkozy have done a deal with Cameron.

7
00:00:30,000 –> 00:00:35,000
Everybody knows that and it has to be said openly:

8
00:00:35,000 –> 00:00:40,000
According to the deal, there is to be a treaty change with the Stability Pact.

9
00:00:40,000 –> 00:00:45,000
Cameron says, “yes ok,” although the House of Commons doesn’t want it but

10
00:00:45,000 –> 00:00:50,000
in return Cameron gets the budget he wants.

11
00:00:50,000 –> 00:00:54,000
And Sarkozy and Merkel have agreed.

12
00:00:54,000 –> 00:00:58,000
That’s the reality of Europe.

13
00:00:58,000 –> 00:01:04,000
That’s not only nothing to do with a community spirit.

14
00:01:04,000 –> 00:01:08,000
In fact, they’re tearing the European Union apart.

15
00:01:08,000 –> 00:01:11,000
In the long run, it will tear the European Union apart.

16
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
And there are those, there are those who want that.

17
00:01:14,000 –> 00:01:20,000
They applaud. There they are, overthere.

18
00:01:25,000 –> 00:01:29,000
If you don’t want those people overthere to call the shots in Europe in the future,

19
00:01:29,000 –> 00:01:32,000
then you have to take Europe in another direction.

20
00:01:32,000 –> 00:01:35,000
Bloom: Ein Volk, ein Reich, ein Führer!

21
00:01:36,000 –> 00:01:41,000
I’ll try to continue as best I can despite the interruptions…

22
00:01:41,000 –> 00:01:44,000
Yes, I won’t be long, Mr President.

23
00:01:44,000 –> 00:01:50,000
Please… I don’t have very much speaking time but I just have one more point to make.

24
00:01:56,000 –> 00:02:04,000
I don’t know if people heard that. One nation, one empire, one leader.

25
00:02:04,000 –> 00:02:09,000
That’s what that man overthere said. “Ein Volk, ein Reich, ein Führer” were his exact words.

26
00:02:09,000 –> 00:02:16,000
Buzek: President, time is over, please finish your last remarks, last remarks.

27
00:02:23,000 –> 00:02:25,000
Mr President, I won’t be long.

28
00:02:25,000 –> 00:02:34,000
When a man like that traipses through this chamber chanting

29
00:02:34,000 –> 00:02:37,000
“Ein Volk, ein Reich, ein Führer”…

30
00:02:37,000 –> 00:02:42,000
there were people in Germany who said that

31
00:02:42,000 –> 00:02:47,000
and I fight that spirit in everything I do but I’m not sure he does.

32
00:02:49,000 –> 00:02:53,000
President, I cannot accept what you have just said, sir.

33
00:02:53,000 –> 00:02:56,000
We are in a democracy.

34
00:02:56,000 –> 00:03:00,000
This is a democratic area and I would ask you to apologize.

35
00:03:00,000 –> 00:03:08,000
I would ask you to make an official apology. Otherwise we are going to launch a complaint.

36
00:03:10,000 –> 00:03:15,000
You know, there are people who have said less than that and I’m sorry, this is not acceptable.

37
00:03:22,000 –> 00:03:28,000
You know, I’m always surprised you didn’t add concetration camps to the equation.

38
00:03:28,000 –> 00:03:32,000
Settle the problem that way.

39
00:03:34,000 –> 00:03:41,000
Dear colleagues, we must go ahead. Moment, moment, moment…

40
00:03:41,000 –> 00:03:46,000
I will take it into account. I will take it into account.

41
00:03:46,000 –> 00:03:51,000
I will read you… I will take it into account.

42
00:03:54,000 –> 00:03:59,000
The President shall call to order any Member

43
00:03:59,000 –> 00:04:03,000
who disrupts the smooth conduct of the proceedings

44
00:04:03,000 –> 00:04:11,000
or whose conduct fails to comply with the relevant provisions of Rule 9.

45
00:04:11,000 –> 00:04:18,000
So I will ask you, colleague, to apologize [to] the Chamber.

46
00:04:20,000 –> 00:04:25,000
Views expressed by Herr Schulz meet the case.

47
00:04:25,000 –> 00:04:30,000
He is an undemocratic fascist!

48
00:04:39,000 –> 00:04:42,000
Colleagues, we expected something quite different.

49
00:04:42,000 –> 00:04:46,000
Because we wouldn’t like our discussion to be disturbed in such a way.

50
00:04:46,000 –> 00:04:52,000
So I will call you, colleague, to the meeting with me

51
00:04:52,000 –> 00:04:57,000
and we must take decision for the next steps. Thank you.

52
00:05:07,000 –> 00:05:12,000
Oh, it is impossible to keep our discussion in such atmosphere.

53
00:05:19,000 –> 00:05:27,000
Colleague, as you see, the Chamber is protesting very deeply against your behaviour.

54
00:05:32,000 –> 00:05:40,000
It is Article number 152, Point number 3.

55
00:05:40,000 –> 00:05:47,000
I will read it in my mother tongue.

56
00:05:53,000 –> 00:05:58,000
Should the disturbance continue, or if a further offence is committed,

57
00:05:58,000 –> 00:06:04,000
the offender may be denied the right to speak and may be excluded from the Chamber.

58
00:06:04,000 –> 00:06:10,000
The Secretary-General shall, without delay, see to it

59
00:06:10,000 –> 00:06:15,000
that such disciplinary measures are carried out,

60
00:06:15,000 –> 00:06:20,000
with the assistance of the ushers and, if necessary, of Parliament’s Security Service.

61
00:06:20,000 –> 00:06:31,000
As you know, most of the Members in the Chamber cannot accept your behaviour.

62
00:06:31,000 –> 00:06:34,000
I would therefore ask you to leave the Chamber at this point.

63
00:06:43,000 –> 00:06:49,000
Colleagues, ladies and gentlemen, you can discuss and you can express your opinion

64
00:06:49,000 –> 00:06:52,000
but not to disturb each other.

65
00:06:52,000 –> 00:06:55,000
That afternoon, after Vice President McMillan-Scott replaced President Jerzy Buzek in the chair.

66
00:06:57,000 –> 00:07:02,000
During the debate on the European Council, an incident occurred…

67
00:07:02,000 –> 00:07:05,000
I don’t want to elaborate on that incident because

68
00:07:05,000 –> 00:07:09,000
I was the target of an insult

69
00:07:09,000 –> 00:07:13,000
Now, there are various levels on which I can’t be insulted

70
00:07:13,000 –> 00:07:18,000
and which I don’t feel as an insult because you really have to actually have a certain degree of

71
00:07:18,000 –> 00:07:22,000
seriousness to your insult for it to actually affect me

72
00:07:22,000 –> 00:07:25,000
but I would like to express my thanks for the

73
00:07:25,000 –> 00:07:29,000
enumerable signs of solidarity that I have received.

74
00:07:29,000 –> 00:07:32,000
I’d like to thank colleagues from all political groups.

75
00:07:32,000 –> 00:07:36,000
That is a sign of our shared democratic and European values.

76
00:07:36,000 –> 00:07:40,000
Because the vast majority of Members of this House share them

77
00:07:40,000 –> 00:07:43,000
and thank you very much for that.

78
00:07:47,000 –> 00:07:56,000
The incident referred to was a protest by Mr Bloom in which he made war-time allusions

79
00:07:56,000 –> 00:08:00,000
of Mr Schulz.

80
00:08:00,000 –> 00:08:07,000
And the President said this was unacceptable and invited Mr Bloom to apologize.

81
00:08:07,000 –> 00:08:12,000
Mr Bloom did not apologize then.

82
00:08:12,000 –> 00:08:15,000
And I call on him now to do so.

83
00:08:15,000 –> 00:08:18,000
And if he does not do so, he must leave the Chamber. Mr Bloom…

84
00:08:33,000 –> 00:08:39,000
Yet again, yet again, there is one rule for Herr Schulz and one rule for everybody else.

85
00:08:39,000 –> 00:08:43,000
This is a disgrace, I have been elected,

86
00:08:43,000 –> 00:08:48,000
re-elected to vote in this Chamber by the people Yorkshire,

87
00:08:48,000 –> 00:08:51,000
your own constituency, I might add,

88
00:08:51,000 –> 00:08:54,000
with a democratic mandate which you do not enjoy, Mr President, yourself

89
00:08:54,000 –> 00:08:57,000
because you switched parties and they voted for the Conservatives.

90
00:08:57,000 –> 00:08:59,000
I have no intention of apologizing,

91
00:08:59,000 –> 00:09:05,000
I have no intention of leaving this Chamber, you must have me escorted out, sir!

92
00:09:14,000 –> 00:09:17,000
First of all, Mr Bloom,

93
00:09:17,000 –> 00:09:21,000
I was expelled by the Conservative Party for making a stand on a point of principle

94
00:09:21,000 –> 00:09:24,000
closely related to the issues you raised this morning.

95
00:09:34,000 –> 00:09:39,000
Secondly, you have not apologized for language which was wholly inappropriate

96
00:09:39,000 –> 00:09:42,000
to the European Parliament and I ask you to leave.

97
00:10:00,000 –> 00:10:05,000
Mr Bloom, we are not taking… I’m sorry, I’m not taking any points of order on this.

98
00:10:13,000 –> 00:10:16,000
I have a proposal to make. I can ask the Security Services to remove Mr Bloom

99
00:10:16,000 –> 00:10:21,000
but I intend to put it to the vote. Is it the wish of the House that Mr Bloom should leave?

100
00:10:21,000 –> 00:10:24,000
Those in favour, please raise your hands.

101
00:10:37,000 –> 00:10:41,000
Thank you. Those who wish Mr Bloom to stay, please raise your hands.

102
00:10:44,000 –> 00:10:46,000
Those abstaining.

103
00:10:48,000 –> 00:10:50,000
Now, Mr Bloom.

104
00:11:15,000 –> 00:11:20,000
I will accept one statement from Mr Farage, the group leader of his group.

105
00:11:22,000 –> 00:11:26,000
Mr President, the reason for the anger and the noise is because we’re not

106
00:11:26,000 –> 00:11:30,000
actually applying the rules of this place evenly.

107
00:11:30,000 –> 00:11:37,000
Mr Schulz has repeatedly thrown insults not just at me but at many Members of this House.

108
00:11:37,000 –> 00:11:42,000
He said that the Eurosceptics, the “no” voters opened the door to fascism

109
00:11:42,000 –> 00:11:45,000
We had Danny Cohn-Bendit calling us mentally ill.

110
00:11:45,000 –> 00:11:49,000
Can we, Mr President,… you know, if the rules are…

111
00:11:49,000 –> 00:11:52,000
that something is deemed to be an insult the Member is asked to leave…

112
00:11:52,000 –> 00:11:54,000
that’s fair enough but the anger,

113
00:11:54,000 –> 00:11:57,000
and I share that anger, is these rules are not applied evenly.

114
00:11:57,000 –> 00:12:02,000
Mr Schulz regularly calls other people fascists and when he’s called one

115
00:12:02,000 –> 00:12:06,000
the Member in question is asked to leave, that isn’t right, that isn’t fair.

116
00:12:17,000 –> 00:12:20,000
Mr Farage, I don’t wanna prolong this, I don’t wanna prolong this but

117
00:12:20,000 –> 00:12:23,000
can I just make the observation,

118
00:12:23,000 –> 00:12:26,000
this is incorrect.

119
00:12:26,000 –> 00:12:28,000
What Mr Bloom said in two interventions —

120
00:12:28,000 –> 00:12:35,000
one from the floor and one from his place, both were heard by many people

121
00:12:35,000 –> 00:12:40,000
and both were unacceptable in parliamentary terms.

122
00:12:40,000 –> 00:12:46,000
The House wants Mr Bloom to leave. That’s its expression.

123
00:12:46,000 –> 00:12:52,000
If he does not do so people will infer from that his attitude towards the democratic process.

124
00:12:52,000 –> 00:12:56,000
Mr Bloom, I’m going to invoke Rule 152.

125
00:12:56,000 –> 00:12:58,000
If you will not leave, I’ll have you removed.

126
00:12:58,000 –> 00:13:02,000
I’ve discussed this with the President, and I have his support for this.

127
00:13:02,000 –> 00:13:05,000
Bloom: Do your damnedest!

128
00:13:09,000 –> 00:13:11,000
Thank you.

129
00:13:11,000 –> 00:13:14,000
Mr Daule, you wanted to intervene.

130
00:13:21,000 –> 00:13:26,000
President, if you would allow.

131
00:13:26,000 –> 00:13:35,000
What I said this morning. It’s unacceptable, the way in which Mr Bloom has behaved.

132
00:13:35,000 –> 00:13:42,000
Secondly, we’re in a democratic Parliament.

133
00:13:42,000 –> 00:13:47,000
We decided deomcratically, Mr Bloom, that you should leave the Chamber.

134
00:13:51,000 –> 00:13:56,000
Please, do have the honor

135
00:13:56,000 –> 00:14:05,000
that the request of Parliament be obliged and please leave the Chamber.

136
00:14:08,000 –> 00:14:15,000
Under Rule 152(4), I regret that this incident is obstructing the good business of the House

137
00:14:15,000 –> 00:14:18,000
I therefore intend to suspend the sitting for five minutes.

138
00:14:18,000 –> 00:14:22,000
The sitting is suspended for five minutes.

2 thoughts on “Godfrey Bloom: Herr Schulz je nedemokratický fašista”

  1. Můžu se zeptat, jestli je někde k nahlédnutí, nebo stažení ten “Jednací řád” parlamentu? Hledal jsem ho marně na stránkách evropské mumie a jediné co jsem našel jsou dokumenty na jednací řád odkazující.

Comments are closed.