Gerard Batten: Proč bude UKIP hlasovat proti ACTA

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
Děkuji, paní předsedající, od svých voličů jsem dostal stovky e-mailů

2
00:00:04,000 –> 00:00:10,000
ohledně ACTA, Obchodní dohody proti padělatelství.

3
00:00:10,000 –> 00:00:14,000
ACTA zamýšlí přenést údajná porušení copyrightu,

4
00:00:14,000 –> 00:00:20,000
patentů a ochranných známek ze sféry občanského práva do sféry trestního práva.

5
00:00:20,000 –> 00:00:24,000
Duševní vlastnictví musí být ochraňováno, ale ACTA

6
00:00:24,000 –> 00:00:28,000
— tak jako tolik zákonů, které pochází z tohoto místa —

7
00:00:28,000 –> 00:00:33,000
straní zájmům velkého businessu před malými podniky a jednotlivci.

8
00:00:33,000 –> 00:00:36,000
Pokud to přijde pod trestní právo,

9
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
pak je tu velké nebezpečí, že domnělí provinilci mohou být vydáni

10
00:00:40,000 –> 00:00:45,000
na základě evropského zatykače do všech koutů Evropské unie,

11
00:00:45,000 –> 00:00:48,000
kde budou čelit měsícům nebo rokům vězení.

12
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
Já a moji kolegové z UKIPu

13
00:00:51,000 –> 00:00:54,000
jsme zase hlasem lidí v tomto parlamentu.

14
00:00:54,000 –> 00:00:58,000
Europoslanci UKIPu jsou proti ACTA

15
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
a budeme proti ní hlasovat, až nastane ta chvíle.

16
00:01:01,000 –> 00:01:03,000
Naléháme na všechny europoslance, aby udělali totéž.

17
00:01:04,000 –> 00:01:13,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina

1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
Thank you, Madam President, I have had hundreds of e-mails from my constituents

2
00:00:04,000 –> 00:00:10,000
on the subject of ACTA, the Anti-Counterfeiting Trade Agreement.

3
00:00:10,000 –> 00:00:14,000
ACTA intends to take alleged infringements of copyright,

4
00:00:14,000 –> 00:00:20,000
patents and trademarking from the jurisdiction of civil law to criminal law.

5
00:00:20,000 –> 00:00:24,000
Intellectual property rights have to be protected but ACTA,

6
00:00:24,000 –> 00:00:28,000
like so much legislation that comes from this place,

7
00:00:28,000 –> 00:00:33,000
favours the interest of big business over small business and individuals.

8
00:00:33,000 –> 00:00:36,000
If this comes under criminal law,

9
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
the great danger is that alleged transgressors could be extradited

10
00:00:40,000 –> 00:00:45,000
on European arrest warrants to the four corners of the European Union

11
00:00:45,000 –> 00:00:48,000
to face months or years in prison.

12
00:00:48,000 –> 00:00:51,000
I and my colleagues in the UK Independence Party

13
00:00:51,000 –> 00:00:54,000
are once again the voice of the people in this place.

14
00:00:54,000 –> 00:00:58,000
UK Independence Party MEPs oppose ACTA

15
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
and we will vote against it when the time comes.

16
00:01:01,000 –> 00:01:03,000
We urge all MEPs to do the same.

17
00:01:04,000 –> 00:01:13,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz