Dokument: Diktatura eurohujeriátu

Přepis, čeština:
1
00:00:01,000 –> 00:00:07,000
12.12.2007 přibližně 80 europoslanců demonstrovalo v Evropském parlamentu za referendum o Lisabonské smlouvě

2
00:00:26,000 –> 00:00:34,000
… ve Štrasburku v prosinci. A kvůli tomu jste, podle nařízení číslo 147 našeho ctěného Jednacího řádu,

3
00:00:35,000 –> 00:00:41,000
předvolal 13 poslanců tohoto parlamentu, aby čelili discipinárnímu řízení.

4
00:00:41,000 –> 00:00:45,000
A zdá se, že je tak činěno na zcela svévolných základech.

5
00:00:45,000 –> 00:00:51,000
Jedna z těch, které jste povolal, Kathy Sinnot, z naší skupiny, já pochybuji, že kdy na někoho za celý svůj život křičela.

6
00:00:51,000 –> 00:01:00,000
Další z poslanců, kterého jste si zavolali do ředitelny, rakouský poslanec, byl ten den ve Frankfurtu,

7
00:01:00,000 –> 00:01:03,000
takže musel mít zatraceně silný hlas, že ano?

8
00:01:03,000 –> 00:01:06,000
A já se ptám proč jen 13?

9
00:01:06,000 –> 00:01:10,000
Asi 80 z nás se účastnilo takzvaných výtržností.

10
00:01:10,000 –> 00:01:17,000
Vždyť jste mě během zasedání předsednictva jmenoval jako jednu z příčin těch potíží.

11
00:01:17,000 –> 00:01:20,000
Tak proč já nejsem potrestán?

12
00:01:20,000 –> 00:01:24,000
Já jsem Spartakus!

13
00:01:31,000 –> 00:01:38,000
Zítra v 11:30 předsedové vlád podepíší finální smlouvu, kterou nikdo z nich nečel.

14
00:01:38,000 –> 00:01:42,000
Podepisují svazky dodatků, kterým ani nerozumí.

15
00:01:42,000 –> 00:01:48,000
Včera dánský parlament odmítl referendum o smlouvě, kterou nikdo z nich nečetl.

16
00:01:48,000 –> 00:01:50,000
Porušují dánskou ústavu…

17
00:01:50,000 –> 00:01:54,000
Všechna jednání IGC a skupiny lingvistických právníků

18
00:01:54,000 –> 00:01:59,000
byly zcela utajeny vůči mnohým členům tohoto parlamentu.

19
00:01:59,000 –> 00:02:04,000
Nejdříve anulují dvě referenda zamítající (Evropskou) ústavu.

20
00:02:04,000 –> 00:02:09,000
Poté jednají v tajnosti a zachovají stejný obsah pod novým jménem.

21
00:02:09,000 –> 00:02:12,000
Lisabonská smlouva rozloží současnou EU

22
00:02:12,000 –> 00:02:18,000
a vytvoří nový stát se společným občanstvím, právním charakterem a všemi nástroji národních států.

23
00:02:18,000 –> 00:02:22,000
Většina zákonů bude přijata státními úředníky v tajnosti.

24
00:02:22,000 –> 00:02:24,000
Demokratický deficit poroste.

25
00:02:24,000 –> 00:02:30,000
Moje skupina navrhuje zrušení podpisu do doby, kdy si konečně přečtete finální text.

26
00:02:31,000 –> 00:02:33,000
Později toho dne ‘většina ve sněmovně’ reagovala spíláním.

27
00:02:33,000 –> 00:02:35,000
Zde europoslanci Martin Schulz, Graham Watson a Daniel Cohn-Bendit brání demokracii…

28
00:02:36,000 –> 00:02:39,000
Když jsem byl žákem německo gymnázia, tak nás učili,

29
00:02:39,000 –> 00:02:48,000
že v Říšském sněmu za časů Výmarské republiky, bylo běžnou strategií překřičet politické odpůrce.

30
00:02:48,000 –> 00:02:51,000
Parlamentní strana, která zavedla tento způsob chování, byla strana Adolfa Hitlera.

31
00:02:51,000 –> 00:02:54,000
Dnešní příhoda mi to připomněla.

32
00:02:56,000 –> 00:03:03,000
… pokřikování na zástupce tohoto parlamentu, Komise a Rady během podepisovací ceremonie bylo netolerovatelné a nesmí být tolerováno.

33
00:03:03,000 –> 00:03:08,000
Přináší to to nejhorší z fotbalových stadionů do evropské nejvyšší sněmovny

34
00:03:08,000 –> 00:03:16,000
a připomíná jednání komunistů v Ruském sněmu a Národních socialistů v německém Říšském sněmu.

35
00:03:16,000 –> 00:03:18,000
Můj formální požadavek, paní předsedkyně, je toto:

36
00:03:18,000 –> 00:03:25,000
Moje skupina požaduje aby v budoucnu předsednictví použilo moci poskytované Jednacím řádem

37
00:03:25,000 –> 00:03:30,000
k vykázání polanců, chovajících se tímto způsobem, ze sněmovny.

38
00:03:31,000 –> 00:03:33,000
Kolegové, nedramatizujme to přespříliš!

39
00:03:33,000 –> 00:03:38,000
Když máte v místnosti 50 lidí, kteří jsou idioti, máte také 700, kteří nejsou

40
00:03:38,000 –> 00:03:46,000
a my bychom z toho neměli dělat krizi, jenom proto, že je tu 50 mentálně slabých jedinců, kteří tu dělali povyk.

41
00:03:46,000 –> 00:03:49,000
Uklidněme se. Uklidněme se.

42
00:03:50,000 –> 00:03:53,000
Nepožadujme fyzické vykázání.

43
00:03:53,000 –> 00:04:01,000
Myslím si, že svobodný parlament je parlament, který snese šílené lidi, i když jsou nepříjemní.

44
00:04:02,000 –> 00:04:05,000
Přidal jsem se k pokojné manifestaci

45
00:04:06,000 –> 00:04:08,000
proti oslavě

46
00:04:09,000 –> 00:04:17,000
listiny, která je částí ústavy, z níž ani nemůžeme dostat konsolidované texty

47
00:04:17,000 –> 00:04:22,000
a přesvědčit se o jejich významu a smyslu – a vy nemůžete stejně tak.

48
00:04:22,000 –> 00:04:27,000
To, co zítra hodláte podepsat, je smlouva, kterou nikdo z vás nečetl

49
00:04:27,000 –> 00:04:30,000
jednoduše protože není možné ji přečíst.

50
00:04:30,000 –> 00:04:38,000
Zabíráte náš hlasovací čas oslavou vítězství nad demokracií

51
00:04:38,000 –> 00:04:43,000
a tak já nebudu napadat své kolegy, ale musím říct panu Schulzovi:

52
00:04:43,000 –> 00:04:45,000
Já jsme se neúčastnil pokřikování.

53
00:04:46,000 –> 00:04:50,000
Naprosto to chápu, ale my v Dánsku máme jinou tradici.

54
00:04:51,000 –> 00:04:56,000
Takže jsem měl… Byl jsme tam s tričkem volajícím po referendu.

55
00:04:56,000 –> 00:04:59,000
A myslím si, že všichni by měli volat po referendu.

56
00:04:59,000 –> 00:05:02,000
To je ta demokracie, kterou prý bráníte. Děkuji vám.

57
00:05:03,000 –> 00:05:08,000
Když se poslanci začali ptát na jmenovité hlasování a vysvětlění po bodech

58
00:05:10,000 –> 00:05:13,000
…předseda Hans-Gert Pöttering zaslal dopis ústavní komisi,

59
00:05:13,000 –> 00:05:16,000
žádající o pravomoce ovládat sněmovnu dle vlastního uvážení.

60
00:05:25,000 –> 00:05:29,000
…a ‘většina ve sněmovně’ mu poskytla tyto pravomoce.

61
00:05:29,000 –> 00:05:35,000
Vystupuji s ohledem na pravidlo 170(4), abych ukázal, že tento návrh, o kterém máme hlasovat,

62
00:05:35,000 –> 00:05:40,000
dává předsedovi tohoto parlamentu tak svévolné a diktátorské pravomoce,

63
00:05:40,000 –> 00:05:44,000
že nikdo, kdo věří v demokracii, by je kdy vůbec zvažoval.

64
00:05:44,000 –> 00:05:47,000
Ale to, že o nich máme hlasovat,

65
00:05:47,000 –> 00:05:52,000
když politické skupiny v parlamentu neměly ani čas je projednat

66
00:05:52,000 –> 00:05:55,000
určitě, určitě nemůže být správné.

67
00:05:55,000 –> 00:06:00,000
A tak žádám, aby toto hlasování bylo odročeno na příští sezení ve Štrasburku,

68
00:06:00,000 –> 00:06:06,000
aby lidé dostali vůbec šanci pochopit rozsáhlé implikace tohoto hlasování, pokud by prošlo.

69
00:06:08,000 –> 00:06:15,000
Je možné, že důvodem pro vaše jednání tímto despotickým způsobem, kterým ničíte vládu práva, je to, že na nás přenášíte

70
00:06:15,000 –> 00:06:21,000
vaše pohrdání, které cítíte vůči národním voličstvům, které stále hlasují proti Lisabonské smlouvě, kdykoli mají příležitost?

71
00:06:21,000 –> 00:06:27,000
Pokud se mýlím, dokažte to uspořádáním referend, které jste podporovali, dokud jste si mysleli, že je můžete vyhrát.

72
00:06:27,000 –> 00:06:29,000
Dejte Lisabonskou smlouvu lidem.

73
00:06:29,000 –> 00:06:31,000
Pactio Olisipiensis censenda est! (O lisabonské smlouvě musí být hlasováno)

74
00:06:31,000 –> 00:06:36,000
Pane předsedo, absolutní většina není to samé, vláda práva.

75
00:06:36,000 –> 00:06:40,000
Uznávám, že menšina této sněmovny je pro referendum

76
00:06:40,000 –> 00:06:44,000
a že menšina v této sněmovně je proti ratifikaci Lisabonské smlouvy.

77
00:06:44,000 –> 00:06:48,000
Ale tato sněmovna musí každopádně dodržovat své vlastní řády.

78
00:06:48,000 –> 00:06:57,000
A všeobecný souhlas s odhozením pravidel, podle kterých postupujeme, je akt svévole a despotické vlády.

79
00:06:57,000 –> 00:07:01,000
Je to pouze moje uznání k vám, pane předsedo, a moje osobní sympatie k vám,

80
00:07:01,000 –> 00:07:08,000
co mi brání přirovnat to ke Zmocňovacímu zákonu (Ermächtigungsgesetz) z roku 1933, který byl taktéž odhlasován parlamentní většinou.

81
00:07:08,000 –> 00:07:12,000
Žádám tuto sněmovnu, aby o tom nehlasovala do té doby…

82
00:07:13,000 –> 00:07:14,000
To neříkejte!!!

83
00:07:15,000 –> 00:07:17,000
Tato poznámka je netolerovatelná.

84
00:07:17,000 –> 00:07:21,000
Hodláme v naší skupině vyvodit důsledky

85
00:07:21,000 –> 00:07:25,000
a já požádám, aby byl pan Hannan vyloučen z naší skupiny.

86
00:07:32,000 –> 00:07:34,000
Já jsem překvapen, že máme tu nestydatost nazývat tohle debatou,

87
00:07:34,000 –> 00:07:38,000
protože ministr nám neřekl nic o podstatě těch jednání.

88
00:07:38,000 –> 00:07:40,000
Ale tady samozřejmě žádná debata není, že?

89
00:07:40,000 –> 00:07:44,000
Není žádná debata v národních parlamentech, žádný informovaný názor v tisku,

90
00:07:44,000 –> 00:07:46,000
vůbec žádná debata – a proč?

91
00:07:46,000 –> 00:07:50,000
Protože celá (Lisabonská) smlouva je poskládána v tajnosti

92
00:07:50,000 –> 00:07:55,000
a to proto, že do toho nechcete zapojit občany Evropy.

93
00:07:55,000 –> 00:07:59,000
Bojíte se, že čím více zjistí o vašich grandiózních plánech

94
00:07:59,000 –> 00:08:01,000
tím spíš budou hlasovat NE.

95
00:08:02,000 –> 00:08:09,000
A co je ještě horší, je ta naprostá nečestnost, s jakou je celý projekt protlačován.

96
00:08:09,000 –> 00:08:13,000
Pro Angelu Merkelovou, tvrdit v dopise o návrhu,

97
00:08:13,000 –> 00:08:19,000
aby byla použita jiná terminologie bez změny právní podstaty,

98
00:08:19,000 –> 00:08:22,000
to je myslím jak z ‘Alenky v říši divů’, že ano?

99
00:08:22,000 –> 00:08:24,000
Je to to překrucování jazyka.

100
00:08:24,000 –> 00:08:32,000
Je to úmyslný pokus zabránit pořádání svobodných a spravedlivých referend v evropských zemích.

101
00:08:32,000 –> 00:08:35,000
Je to váš plán, chovat se jako buldozer.

102
00:08:35,000 –> 00:08:39,000
Prostě smést výsledky francouzského referenda a výsledky holandského referenda

103
00:08:39,000 –> 00:08:45,000
abyste dosáhli svých politických cílů bez ohledu na názory lidí.

104
00:08:45,000 –> 00:08:49,000
No, nemám pochyby, že si myslíte, že vám to projde,

105
00:08:49,000 –> 00:08:52,000
ale pokud jste hrdí na svůj evropský projekt,

106
00:08:52,000 –> 00:08:54,000
pokud jste skuteční demokrati,

107
00:08:54,000 –> 00:08:59,000
pak se ke mně přidáte a budete chtít, aby lidé mohli sami rozhodnout o své budoucnosti.

108
00:08:59,000 –> 00:09:01,000
Nevnucujte jim jí.

109
00:09:21,000 –> 00:09:30,000
Nechte lidi rozhodnout! svobodni.cz, mustwatch.eu, euroseptik.cz

Přepis, angličtina:
1
00:00:01,000 –> 00:00:07,000
On 12.12.2007 around 80 MEPs demonstrated in the European Parliament for a REFERENDUM on the Lisbon Treaty

2
00:00:26,000 –> 00:00:34,000
…Strassbourg in December. And since that time under rule 147 of our revered Rules of Procedure

3
00:00:35,000 –> 00:00:41,000
you have called before you 13 members of this parliament to face disciplinary action.

4
00:00:41,000 –> 00:00:45,000
And it seems to me that this has been done on pretty arbitrary basis.

5
00:00:45,000 –> 00:00:51,000
One of the ones you called, Kathy Sinnott from our group, I doubt has ever shouted at anybody in her life.

6
00:00:51,000 –> 00:01:00,000
Another one of the members that you called to appear before the headmasters study, an Austrian member, was actualy in Frankfurt on the day

7
00:01:00,000 –> 00:01:03,000
so he must have one hell of a voice, mustn’t he?

8
00:01:03,000 –> 00:01:06,000
And I ask why only 13?

9
00:01:06,000 –> 00:01:10,000
There were about 80 of us involved in the so called disturbances.

10
00:01:10,000 –> 00:01:17,000
In fact you named me youself in the conference of presidents as being one of the causes of the trouble.

11
00:01:17,000 –> 00:01:20,000
So why am I not being punished

12
00:01:20,000 –> 00:01:24,000
I’m Spartakus

13
00:01:31,000 –> 00:01:38,000
Tomorow 11:30 the Prime ministers will sign a final treaty none of them have read.

14
00:01:38,000 –> 00:01:42,000
They sign a bundle of amendments they cannot even understand.

15
00:01:42,000 –> 00:01:48,000
Yesterday the Danish parliament refused a referendum on a treaty they have not read.

16
00:01:48,000 –> 00:01:50,000
They breach the Danish constitution…

17
00:01:50,000 –> 00:01:54,000
All negotiations in the IGC and the linguistic lawyers group

18
00:01:54,000 –> 00:01:59,000
have been kept absolutely secret towards many members in this Parliament.

19
00:01:59,000 –> 00:02:04,000
First, they undo two referendums rejecting the constitution.

20
00:02:04,000 –> 00:02:09,000
Then they negotiate in secret and keep the content under a new name.

21
00:02:09,000 –> 00:02:12,000
The Lisbon Treaty will dissolve the existing EU,

22
00:02:12,000 –> 00:02:18,000
establish a new state with joint citizenship, legal personality and all tools of nation states.

23
00:02:18,000 –> 00:02:22,000
Most laws will be adopted by civil servants in secret.

24
00:02:22,000 –> 00:02:24,000
The democratic deficit will grow.

25
00:02:24,000 –> 00:02:30,000
My group proposes to cancel the signature until you have finaly read the final text.

26
00:02:31,000 –> 00:02:33,000
Later that day, the ‘Majority in the House’ reacted with name-calling.

27
00:02:33,000 –> 00:02:35,000
Here MEPs Martin Schulz, Graham Watson and Daniel Cohn-Bendit defending democracy…

28
00:02:36,000 –> 00:02:39,000
When I was a pupil, we were taught in school,

29
00:02:39,000 –> 00:02:48,000
that in the Reichstag back in the Weimar Republic, it was a common strategy to hoot down the political opponents.

30
00:02:48,000 –> 00:02:51,000
The parliamentary party who had implemented this kind of behaviour, was the party of Adolf Hitler.

31
00:02:51,000 –> 00:02:54,000
Today’s occurrences have reminded me of that.

32
00:02:56,000 –> 00:03:03,000
… shouting down representatives of Parliament, the Commission and the Council during the signing ceremony was intolerable and must not be tolerated.

33
00:03:03,000 –> 00:03:08,000
It brings the worst of the football stadium into Europe’s highest Chamber

34
00:03:08,000 –> 00:03:16,000
and recalls the actions of the Communists in the Russian Diet and the National Socialists in the German Reichstag.

35
00:03:16,000 –> 00:03:18,000
My formal request, Madam President, is this:

36
00:03:18,000 –> 00:03:25,000
my group demands that in future the Presidency use the powers granted to it under our Rules of Procedure

37
00:03:25,000 –> 00:03:30,000
to evict from the Chamber Members behaving in that fashion.

38
00:03:31,000 –> 00:03:33,000
Colleagues, don’t dramatise too much!

39
00:03:33,000 –> 00:03:38,000
If you’ve got 50 people who are idiots in the room you’ve got 700 that aren’t

40
00:03:38,000 –> 00:03:46,000
and we shouldn’t be getting into a crisis just because there were 50 rather mentally weak people who got into fuss earlier.

41
00:03:46,000 –> 00:03:49,000
Lets calm down. Lets calm down.

42
00:03:50,000 –> 00:03:53,000
Do not demand physical evicting.

43
00:03:53,000 –> 00:04:01,000
I think that a free parliament is a parliament that puts up with mad people even if they are unpleasant.

44
00:04:02,000 –> 00:04:05,000
I took part in a peaceful manifestation

45
00:04:06,000 –> 00:04:08,000
against a celebration

46
00:04:09,000 –> 00:04:17,000
of a Charter which is part of the Constitution we cannot even get the consolidated texts

47
00:04:17,000 –> 00:04:22,000
and see the relevance and the meaning and you cannot as well.

48
00:04:22,000 –> 00:04:27,000
What you are going to sign tomorrow is a treaty none of you have read

49
00:04:27,000 –> 00:04:30,000
simply beacuse it is not possible to read it.

50
00:04:30,000 –> 00:04:38,000
You conquer our voting time to celebrate a victory over democracy

51
00:04:38,000 –> 00:04:43,000
and therefore I will not attack my colleagues, but I have to say to mister Schulz

52
00:04:43,000 –> 00:04:45,000
I did not take part in crying.

53
00:04:46,000 –> 00:04:50,000
I understand it entirely, but we have in Denmark a different tradition.

54
00:04:51,000 –> 00:04:56,000
So I have… I was there with my T-shirt calling for a referendum.

55
00:04:56,000 –> 00:04:59,000
And I think all of us should call for a referendum.

56
00:04:59,000 –> 00:05:02,000
This is the democracy nought you are defending. Thank you.

57
00:05:03,000 –> 00:05:08,000
When the MEPs began ask for Roll Call Votes and points of Explanation

58
00:05:10,000 –> 00:05:13,000
…the President, Hans-Gert Pöttering, sent a letter to the Constitutional Affairs Committee

59
00:05:13,000 –> 00:05:16,000
asking for discretionary powers to control the House arbitrarily

60
00:05:25,000 –> 00:05:29,000
…and the ‘Majority in the House’ granted him those powers.

61
00:05:29,000 –> 00:05:35,000
I rise under Rule 170(4) to make the point that this proposal that we are being asked to vote on

62
00:05:35,000 –> 00:05:40,000
gives the President of this Parliament such arbitrary and dictatorial powers

63
00:05:40,000 –> 00:05:44,000
that no one, that believes in democracy would ever even consider it.

64
00:05:44,000 –> 00:05:47,000
But to be asked for us to vote on it,

65
00:05:47,000 –> 00:05:52,000
when the political groups in this Parliament have not even had time to discuss it,

66
00:05:52,000 –> 00:05:55,000
surely, surely cannot be right.

67
00:05:55,000 –> 00:06:00,000
And so I ask, that this vote is adjourned to the next session in Strasbourg

68
00:06:00,000 –> 00:06:06,000
so that people actually get a chance to understand the huge implications of this vote, if it is passed.

69
00:06:08,000 –> 00:06:15,000
Could it be, that the reason you have acted in this arbitrary fashion, tearing up the rule of law, is because you are taking out on us

70
00:06:15,000 –> 00:06:21,000
the surrogate contempt you feel for the national electorates, who keep voting ‘no’ on the Lisbon Treaty, whenever they are given the opportunity?

71
00:06:21,000 –> 00:06:27,000
If I am wrong, prove me wrong by holding the referendums, that you used to support, when you thought you could win them.

72
00:06:27,000 –> 00:06:29,000
Put the Treaty of Lisbon to the people.

73
00:06:29,000 –> 00:06:31,000
Pactio Olisipiensis censenda est! [The Treaty of Lisbon must be put to the vote]

74
00:06:31,000 –> 00:06:36,000
Mr President, an absolute majority is not the same as the rule of law.

75
00:06:36,000 –> 00:06:40,000
I accept that there is a minority in this House in favour of a referendum,

76
00:06:40,000 –> 00:06:44,000
and that there is a minority in this House against the ratification of the Lisbon Treaty.

77
00:06:44,000 –> 00:06:48,000
But this House must nonetheless follow its own rule books.

78
00:06:48,000 –> 00:06:57,000
And by popular acclamation to discard the rules, under which we operate is indeed an act of arbitrary and despotic rule.

79
00:06:57,000 –> 00:07:01,000
It is only my regard for you, Mr President, and my personal affection for you

80
00:07:01,000 –> 00:07:08,000
that prevents me from likening it to the Ermächtigungsgesetz of 1933, which was also voted through by a parliamentary majority.

81
00:07:08,000 –> 00:07:12,000
I ask this House not to vote on this matter until we have …

82
00:07:13,000 –> 00:07:14,000
[You don’t say that!]

83
00:07:15,000 –> 00:07:17,000
This comment is intolerable.

84
00:07:17,000 –> 00:07:21,000
We are going to take internal sanctions within the group

85
00:07:21,000 –> 00:07:25,000
and I am going to ask for Mr Hannan to be excluded from the group.

86
00:07:32,000 –> 00:07:34,000
I am surprised we have the front to call this a debate,

87
00:07:34,000 –> 00:07:38,000
because the Minister did not tell us any of the substance of the negotiations.

88
00:07:38,000 –> 00:07:40,000
But, of course, there is no debate, is there?

89
00:07:40,000 –> 00:07:44,000
There is no debate in the national parliaments, no informed opinion in the press,

90
00:07:44,000 –> 00:07:46,000
no debate at all – and why?

91
00:07:46,000 –> 00:07:50,000
Because this whole Treaty is being put together in secret

92
00:07:50,000 –> 00:07:55,000
and that is because you do not want to involve the citizens of Europe.

93
00:07:55,000 –> 00:07:59,000
You are fearful that the more they find out about your grandiose plans,

94
00:07:59,000 –> 00:08:01,000
the more likely they are to vote ‘no’.

95
00:08:02,000 –> 00:08:09,000
And what’s worse still is the downright dishonesty with which this whole process is being pursued.

96
00:08:09,000 –> 00:08:13,000
For Angela Merkel in a letter to talk about the proposal

97
00:08:13,000 –> 00:08:19,000
to use different terminology without changing the legal substance,

98
00:08:19,000 –> 00:08:22,000
I mean it’s ‘Alice Through The Looking Glass’ stuff, isn’t it?

99
00:08:22,000 –> 00:08:24,000
It is the twisting of language.

100
00:08:24,000 –> 00:08:32,000
It is the deliberate attempt to stop there being free and fair referendums in European countries.

101
00:08:32,000 –> 00:08:35,000
It is your plan to act like a bulldozer:

102
00:08:35,000 –> 00:08:39,000
just to sweep aside the French referendum result, the Dutch referendum result,

103
00:08:39,000 –> 00:08:45,000
to pursue your political goals without taking the people with you.

104
00:08:45,000 –> 00:08:49,000
Well I have no doubt that you think you are going to get away with it,

105
00:08:49,000 –> 00:08:52,000
But if you are proud of your European project,

106
00:08:52,000 –> 00:08:54,000
if you are true democrats,

107
00:08:54,000 –> 00:08:59,000
then you will join me in the call for let the people decide their own future.

108
00:08:59,000 –> 00:09:01,000
Don’t foist it upon them.

109
00:09:21,000 –> 00:09:30,000
Let the people decide! Sign up at X09.eu