Daniel Hannan: Bojíte se o vlastní důvěryhodnost

Přepis, čeština

1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
Daniel Hannan, europoslanec ze Konzervativní stranu

2
00:00:04,000 –> 00:00:08,000
Pane Barroso, posloucháme pořád tyto biblické děsivé předpovědi,

3
00:00:08,000 –> 00:00:11,000
co všechny by se stalo, pokud by se euro rozpadlo.

4
00:00:11,000 –> 00:00:13,000
Slyšeli jsme to samé znova a znova, pořád dokola.

5
00:00:13,000 –> 00:00:16,000
Slyšeli jsme to před 20 lety v mojí zemi v souvislosti s ERM.

6
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
Říkali jste nám, že by to znamenalo inflaci a nezaměstnanost by stoupla,

7
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
ale ve skutečnosti oživení přišlo hned ten den, kdy jsme odešli.

8
00:00:22,000 –> 00:00:26,000
A pokračovalo dalších 15 let předtím, než přišel Gordon Brown a zpackal to, ale to je jiný příběh.

9
00:00:26,000 –> 00:00:28,000
To samé jsme měli v Dánsku. Říkali jste nám, že

10
00:00:28,000 –> 00:00:30,000
pokud odhlasují, že do eura nechtějí vstoupit, inflace půjde nahoru,

11
00:00:30,000 –> 00:00:33,000
úrokové míry půjdou nahoru, ale ve skutečnosti se stal přesný opak.

12
00:00:33,000 –> 00:00:37,000
Kodaňská burza zažila svůj největší denní růst ve svojí historii,

13
00:00:37,000 –> 00:00:40,000
inflace a úrokové míry padly. Stejně tak ve Švédsku.

14
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
Podezřívám vás, že i vy ve svých kostech víte,

15
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
že nejlepší možností pro země na perfierii

16
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
je vyhlásit bankrot, devalvovat a odejít z eura. Skrze nižší ceny se znovu dostat na trhy.

17
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
Zahájit cestu za opětovným růstem skrz export.

18
00:00:52,000 –> 00:00:55,000
Nevyřešilo by se tím vše, ale byla by to alternativa

19
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
k této sestupné spirále deflace, chudoby a emigrace.

20
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
A to je to, čeho se skutečně bojíte.

21
00:01:01,000 –> 00:01:05,000
Že jejich ekonomiky se vzpamatují, ale důvěryhodnot eurokratů už ne.

22
00:01:06,000 –> 00:01:14,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina

1
00:00:00,000 –> 00:00:04,000
Daniel Hannan, MEP for South East England

2
00:00:04,000 –> 00:00:08,000
Mr Barroso, we keep hearing these terrifying biblical predictions

3
00:00:08,000 –> 00:00:11,000
of what would happen in the event of a Euro break-up.

4
00:00:11,000 –> 00:00:13,000
We’ve heard the same thing over and over again.

5
00:00:13,000 –> 00:00:16,000
We heard it 20 years ago in my home country over the ERM.

6
00:00:16,000 –> 00:00:19,000
We were told that it would be inflationary and unemployment would rise,

7
00:00:19,000 –> 00:00:22,000
in fact our recovery began the day we left.

8
00:00:22,000 –> 00:00:26,000
And carrid on for 15 years before Gordon Brown came along to mess it up but that’s another story.

9
00:00:26,000 –> 00:00:28,000
We had the same thing in Denmark. We were told that

10
00:00:28,000 –> 00:00:30,000
if they voted not to join the Euro, inflation would go up,

11
00:00:30,000 –> 00:00:33,000
interest rates would go up, in fact precisely the opposite happened.

12
00:00:33,000 –> 00:00:37,000
The Copenhagen Stock Exchange enjoyed its greatest 24-hour rise in history,

13
00:00:37,000 –> 00:00:40,000
inflation and interest rates fell. The same thing in Sweden.

14
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
I suspect that even you in your bones know

15
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
that the best option now for the peripheral countries

16
00:00:46,000 –> 00:00:49,000
is to default, devalue, decouple. To price their way into the markets.

17
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
To start exporting their way back to growth.

18
00:00:52,000 –> 00:00:55,000
It wouldn’t solve everything but it would be an alternative

19
00:00:55,000 –> 00:00:58,000
to this downward spiral of deflation, poverty and immigration.

20
00:00:58,000 –> 00:01:01,000
And that’s really what you’re afraid of.

21
00:01:01,000 –> 00:01:05,000
Their economies would recover, the credibility of the Eurocrats would not.

22
00:01:06,000 –> 00:01:14,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz