Dan Hannan: Za co platíme v EU

Přepis, čeština

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan. Europoslanec za Konzervativní stranu

2
00:00:03,000 –> 00:00:08,000
Paní předsedající, příspěvek Velké Británie do rozpočtu EU pro rok 2012

3
00:00:08,000 –> 00:00:12,000
bude podle Růžové knihy ministerstva financí přesahovat 19 miliard liber.

4
00:00:12,000 –> 00:00:14,000
Abych tomu číslu dodal nějaký kontext:

5
00:00:14,000 –> 00:00:17,000
Všechny úspory, které jsme učinili v domácích výdajích

6
00:00:17,000 –> 00:00:21,000
– změny v dětské podpoře, změny v podpoře bydlení, škrty v grantech komunálních vlád –

7
00:00:21,000 –> 00:00:25,000
všechny tyto věci dají dohromady 8,6 miliard.

8
00:00:25,000 –> 00:00:29,000
Jinými slovy, všechna úsporná opatření ušetřila pouhou třetinu

9
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
našich příspěvků do rozpočtu EU.

10
00:00:32,000 –> 00:00:36,000
A kam ty peníze jdou? Pokud mě někdo právě sleduje na EuroparlTV,

11
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
pak se asi nacháhí na tom nejdotovanějším čtverečním metru ve známém vesmíru.

12
00:00:40,000 –> 00:00:49,000
Europarl.tv stojí 67 000 eur za hodinu vysílání a v nejlepší chvíli ji sleduje 900 diváků.

13
00:00:49,000 –> 00:00:54,000
Nebo možná jdou některé z těch peněz na Dům evropské historie

14
00:00:54,000 –> 00:00:56,000
v ceně 131 miliónů liber.

15
00:00:56,000 –> 00:01:00,000
Možná to jde na 6,6 miliónů kapesného na zábavu,

16
00:01:00,000 –> 00:01:03,000
které Komise použila v loňském roce.

17
00:01:03,000 –> 00:01:07,000
Nemůže to být morálně správné, a zcela určitě to je ekonomicky neobhajitelné,

18
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
že v době, kdy všech 27 členských států bojuje s tím, aby učinily administrativní úspory,

19
00:01:11,000 –> 00:01:15,000
je každé euro, které uspoří, je posláno sem, aby bylo prohýřeno bruselskými úředníky.

20
00:01:16,000 –> 00:01:24,000
euroSEPTIK.cz :: svobodni.cz :: reformy.cz

Přepis, angličtina

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan. MEP for South East England.

2
00:00:03,000 –> 00:00:08,000
Madam President, in 2012 the UK contribution to the EU budget

3
00:00:08,000 –> 00:00:12,000
will be just over 19 billion pounds according to the Treasury’s Pink Book.

4
00:00:12,000 –> 00:00:14,000
To put that figure in context,

5
00:00:14,000 –> 00:00:17,000
all of the savings that we’ve made in our domestic spending

6
00:00:17,000 –> 00:00:21,000
– changes in child benefit, changes in housing benefit, the cut in local government grants –

7
00:00:21,000 –> 00:00:25,000
all of those things put together get to 8.6 billion.

8
00:00:25,000 –> 00:00:29,000
In other words, all of our austerity measures have saved only a third

9
00:00:29,000 –> 00:00:32,000
of our contributions to the EU budget.

10
00:00:32,000 –> 00:00:36,000
Where’s that money going? Well, if anyone is watching me on EuroparlTV at the moment

11
00:00:36,000 –> 00:00:40,000
they may be the single most subsidised square yard in discovered space.

12
00:00:40,000 –> 00:00:49,000
Europarl.tv costs 67 000 euros per hour of emission and attracts at peak 900 viewers.

13
00:00:49,000 –> 00:00:54,000
Or maybe some of the money is going to the House of European History

14
00:00:54,000 –> 00:00:56,000
at the cost of 131 million pounds.

15
00:00:56,000 –> 00:01:00,000
Maybe it is going on the 6.6 million of entertainment allowances

16
00:01:00,000 –> 00:01:03,000
that the Commission had last year.

17
00:01:03,000 –> 00:01:07,000
It cannot be morally right, and it is surely economically indefensible

18
00:01:07,000 –> 00:01:11,000
at a time when all 27 Member States are struggling to make administrative savings,

19
00:01:11,000 –> 00:01:15,000
that every euro they spend is sent here to be squandered by the Brussels authorities.

20
00:01:16,000 –> 00:01:24,000
euroSEPTIK.cz :: svobodni.cz :: reformy.cz