Dan Hannan: Proč by měla EU regulovat geneticky modifikované potraviny?

Přepis čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan. Europoslanec za Konzervativní stranu

2
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
Pan Hannan

3
00:00:05,000 –> 00:00:08,000
Děkuji, pane předsedající, toto je přesně ten typ citlivých témat,

4
00:00:08,000 –> 00:00:12,000
se kterými by se měly vypořádat národní demokratické mechanismy

5
00:00:12,000 –> 00:00:14,000
a procedury všech států.

6
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
Celkem rozumím, proč je to téma, u kterého se zvedají emoce;

7
00:00:18,000 –> 00:00:22,000
spousta mých voličů cítí, že je něco vnitřně děsivého

8
00:00:22,000 –> 00:00:27,000
třeba na rajčeti, které obsahuje protimrznoucí geny převzaté z arktických ryb.

9
00:00:27,000 –> 00:00:29,000
Osobně tyto obavy nesdílím;

10
00:00:29,000 –> 00:00:33,000
genetickou manipulaci praktikujeme od neolitických dob.

11
00:00:33,000 –> 00:00:38,000
Pro svoje pohodlí jsme stvořili plemena, která by v divočině nepřežila ani den

12
00:00:38,000 –> 00:00:40,000
bez lidského dozoru.

13
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
Pokud by nějaké kataklyzma vymýtilo náš druh, byl by to plevel,

14
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
se kterým jsme bojovali tisíce let, který by převládl,

15
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
a plodiny, které jsme po tisíce let chránili, by byly vyhubeny.

16
00:00:50,000 –> 00:00:53,000
Na příklad jsme stvořili dobytek, který dává mléko v takovém množství,

17
00:00:53,000 –> 00:00:56,000
že by bez lidské péče nemohl existovat;

18
00:00:56,000 –> 00:01:01,000
předek moderní slepice kladl zhruba pět vajec ročně.

19
00:01:01,000 –> 00:01:05,000
Ale pointa je v tom, že ať už stojím na jakékoliv straně tohoto sporu,

20
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
mělo by to být záležitostí jednotlivých spotřebitelů, aby činili tuto volbu sami,

21
00:01:08,000 –> 00:01:11,000
nebo, pokud už musíme mít regulaci, měla by to být národní regulace,

22
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
odpovědná lidem skrz parlament.

23
00:01:14,000 –> 00:01:16,000
Myslel bych si, že v době, kdy se dějí v Evropě věci jako teď,

24
00:01:16,000 –> 00:01:19,000
mohli bychom se zabývat jinými věcmi.

25
00:01:20,000 –> 00:01:25,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan. MEP for South East England

2
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
Mr Hannan

3
00:00:05,000 –> 00:00:08,000
Thank you, Mr President, this is precisely the kind of sensitive issue

4
00:00:08,000 –> 00:00:12,000
that ought to be dealt with through the national democratic mechanisms

5
00:00:12,000 –> 00:00:14,000
and procedures of each state.

6
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
I quite understand why it’s an issue on which tempers run high;

7
00:00:18,000 –> 00:00:22,000
a number of my constituents feel that there is something intrinsically eerie

8
00:00:22,000 –> 00:00:27,000
about, let’s say, a tomato that contains anti-freezing genes taken from arctic fish.

9
00:00:27,000 –> 00:00:29,000
Personally I don’t share those concerns;

10
00:00:29,000 –> 00:00:33,000
we’ve been practising genetic manipulation since Neolithic times.

11
00:00:33,000 –> 00:00:38,000
We’ve created for our convenience breeds which would not survive a day in the wild

12
00:00:38,000 –> 00:00:40,000
without human stewardship.

13
00:00:40,000 –> 00:00:43,000
If some cataclysm were to eradicate our species it would be the weeds

14
00:00:43,000 –> 00:00:46,000
that we’ve spent thousands of years fighting that would take over

15
00:00:46,000 –> 00:00:50,000
and the crops that we’ve spent thousands of years protecting that would be wiped out.

16
00:00:50,000 –> 00:00:53,000
We, for example, created cattle that lactate in such quantities

17
00:00:53,000 –> 00:00:56,000
that they couldn’t exist without human care;

18
00:00:56,000 –> 00:01:01,000
the ancestor of the modern chicken laid something like five eggs a year.

19
00:01:01,000 –> 00:01:05,000
But the point is that, wherever I stand on this,

20
00:01:05,000 –> 00:01:08,000
it should be up to individual consumers to make the choice themselves

21
00:01:08,000 –> 00:01:11,000
or, if we must have regulation, it should be national regulation,

22
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
answerable through parliaments to people.

23
00:01:14,000 –> 00:01:16,000
You’d have thought that with what’s going on in Europe at the moment

24
00:01:16,000 –> 00:01:19,000
we’d have other things to worry about.

25
00:01:20,000 –> 00:01:25,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz