Dan Hannan: Odstraňte kameny, ať tráva může růst

Přepis, čeština

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan. Europoslanec za Konzervativní stranu

2
00:00:03,000 –> 00:00:07,000
Pane předsedající, jsem si vědom, že naše zasedání se v posledních měsících prodloužila,

3
00:00:07,000 –> 00:00:11,000
takže bych chtěl podkovat vám, zaměstnancům a tlumočníkům

4
00:00:11,000 –> 00:00:15,000
jménem všech poslanců za vaši trpělivost.

5
00:00:15,000 –> 00:00:17,000
Za vlády minulé Komise,

6
00:00:17,000 –> 00:00:24,000
vypracoval komisař Verheugen studii nákladů evropských regulací.

7
00:00:24,000 –> 00:00:30,000
Ta zjistila, že čistý dopad byl 600 miliard euro ročně.

8
00:00:30,000 –> 00:00:32,000
Podle čísel samotné Komise,

9
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
jsou výhody jednotného trhu 120 miliard eur ročně.

10
00:00:35,000 –> 00:00:40,000
Takže podle Evropské komise – a pokud by to někdo měl vědět, tak je to ona –

11
00:00:40,000 –> 00:00:47,000
je jednotný trh pro podniky pětkrát dražší, než kolik přináší výhod.

12
00:00:47,000 –> 00:00:52,000
Samozřejmě způsob, jakým to otočit, je zrušení regulací a snížení daní,

13
00:00:52,000 –> 00:00:55,000
ale nemůžeme snížit daně, když je harmonizujeme.

14
00:00:55,000 –> 00:00:59,000
Daňové harmonizace bude vždycky zvyšování a to z toho nejzákladnějšího důvodu,

15
00:00:59,000 –> 00:01:04,000
hlavním fiskálním limitem vlády je zahraniční konkurence.

16
00:01:04,000 –> 00:01:08,000
Můžete zvednout daně pouze do nějakého bodu, pak začnou peníze odcházet do ciziny.

17
00:01:08,000 –> 00:01:11,000
Ale pokud skrze EU dokážete najít mechanismus jak to obejít tím,

18
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
že přenesete svoje náklady na svoji konkurenci,

19
00:01:14,000 –> 00:01:17,000
pak se samozřejmě daňové sazby zvednou

20
00:01:17,000 –> 00:01:23,000
a celý světadíl bude dál a dál zaostávat za světem.

21
00:01:23,000 –> 00:01:29,000
Jediná věc, kterou můžeme udělat, je dát kameny pryč, aby tráva mohla růst.

22
00:01:30,000 –> 00:01:36,000
euroseptik.cz :: svobodni.cz :: reformy.cz

Přepis, angličtina

1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan. MEP for South East England

2
00:00:03,000 –> 00:00:07,000
Mr Speaker, I am conscious that these sessions have been growing longer

3
00:00:07,000 –> 00:00:11,000
in the last couple of months, so thank you to you and the staff and interpreters,

4
00:00:11,000 –> 00:00:15,000
on behalf of all the Members, for your patience.

5
00:00:15,000 –> 00:00:17,000
During the last Commission,

6
00:00:17,000 –> 00:00:24,000
Commissioner Verheugen conducted a survey of the costs of European regulation.

7
00:00:24,000 –> 00:00:30,000
And it found that the net impact was 600 billion euros per year.

8
00:00:30,000 –> 00:00:32,000
On the Commission’s own figures,

9
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
the benefits of the single market are 120 billion euros a year.

10
00:00:35,000 –> 00:00:40,000
So, according to the European Commission – and they should know if anybody does –

11
00:00:40,000 –> 00:00:47,000
the single market is five times as expensive to business as it is in generating benefits.

12
00:00:47,000 –> 00:00:52,000
Now, of course, the way to reverse that balance is to scrap regulations and to cut tax,

13
00:00:52,000 –> 00:00:55,000
but you won’t cut tax as long as you harmonise it.

14
00:00:55,000 –> 00:00:59,000
Tax harmonisation will always be upwards for the most basic of reasons,

15
00:00:59,000 –> 00:01:04,000
the main constraint fiscally on a government is external competition.

16
00:01:04,000 –> 00:01:08,000
You can raise your tax rates up to a certain point, then the money starts going abroad.

17
00:01:08,000 –> 00:01:11,000
But if you find, through the EU, a mechanism to get around that

18
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
by exporting your costs to your competitors,

19
00:01:14,000 –> 00:01:17,000
then, of course, tax rates as a whole will rise

20
00:01:17,000 –> 00:01:23,000
and the continent as a whole will fall further and further behind in the world.

21
00:01:23,000 –> 00:01:29,000
The one thing we could be doing is moving the rocks aside so that the grass can grow.

22
00:01:30,000 –> 00:01:36,000
euroseptik.cz :: svobodni.cz :: reformy.cz

3 thoughts on “Dan Hannan: Odstraňte kameny, ať tráva může růst”

  1. Smutná podívaná. Vypočítávat v eurech jako jediný přínos evropské integrace výnosy firem z volného obchodu? Myslet si, že jediným korektivem daňového zatížení je konkurence “národních” ekonomik? Kam se panu Hannanovi vytratil člověk, volič? To má být konzervativní politik?

  2. Jaký další má být přínos EU?

    Konkurence vlád je silnější korektiv pro držení daní na uzdě než hlasy voličů, to vidí každý kolem sebe. Hannan určitě na lidi nezapomněl, což uvidíte, když se trochu začtete do toho jeho blogu. Kam se ale Bruseli ztratil volič?

  3. Předpokládám, že víte, co se v Evropě dělo před její integrací. Prosté srovnání je nejlepší odpovědí na její přínos. Jen to asi nejde vypočítat v eurech… Jsem naprostý ekonomický laik, ale jako evropský federalista obdivuji Vaše a Hannanovy ekonomické rozbory z USA, které podle mne dost názorně ukazují, že i mnohem užší integrace – federace – není žádnou překážkou daňové konkurence států. A tam se myslím teď Unii ztrácí ten volič, ve spleti nestandardních náhražek klasické federace s přehledným zastupitelským volebním systémem atd.

Comments are closed.