Dan Hannan: Obama se narodil v Bruselu

Přepis, čeština

1
00:00:08,280 –> 00:00:11,880
Jsem členem Evropského parlamentu už 12 let.

2
00:00:11,880 –> 00:00:14,880
V podstatě žiju ve vaší budoucnosti.

3
00:00:14,880 –> 00:00:19,120
Nebo alespoň budoucnosti, kterou pro vás plánují vaši politici.

4
00:00:19,120 –> 00:00:23,800
A věřte mi, že se vám to nebude moc líbit.

5
00:00:23,800 –> 00:00:27,720
Moderátor jednoho pořadu v rádiu se mě nedávno zeptal:

6
00:00:27,720 –> 00:00:31,480
Co si myslíte o té teorii, že Obama se ve skutečnosti narodil v Keni a ne v USA?

7
00:00:31,480 –> 00:00:32,920
Já mu řekl: “V žádném případě.

8
00:00:32,920 –> 00:00:38,360
Je zcela zřejmé, že se narodil v Bruselu!”

9
00:00:43,800 –> 00:00:47,920
Pokud se podíváte na reformy, které provádí tato administrativa…

10
00:00:47,920 –> 00:00:51,240
To není série náhodných zákonů, které se zrodily náhodou.

11
00:00:51,240 –> 00:00:54,880
Tato legislativa ve skutečnosti představuje agendu europeizace USA.

12
00:00:54,880 –> 00:00:56,320
Evropské zdravotnictví,

13
00:00:56,320 –> 00:01:01,720
evropský systém školek, univerzitního vzdělání, evropské nukleární odzbrojení

14
00:01:01,720 –> 00:01:04,520
evropské uhlíkové daně — všechno pěkně pohromadě.

15
00:01:04,520 –> 00:01:05,880
Mohu vám říct, že pokud přimete tuto legislativu,

16
00:01:05,880 –> 00:01:10,000
zanechá to na vás následky.

17
00:01:10,000 –> 00:01:12,800
Stanete se méně prosperujícími, méně nezávislými,

18
00:01:12,800 –> 00:01:15,080
méně demokratickými a méně svobodnými.

19
00:01:15,080 –> 00:01:21,080
reformy.cz::euroseptik.cz::svobodni.cz

Přepis, angličtina

1
00:00:08,280 –> 00:00:11,880
i’ve been a member of the european parliament for twelve years

2
00:00:11,880 –> 00:00:14,880
I am living in your future

3
00:00:14,880 –> 00:00:19,120
Or at least the future towards which your present leaders seem intend on taking you

4
00:00:19,120 –> 00:00:23,800
And believe me my friends you are not going to enjoy it

5
00:00:23,800 –> 00:00:27,720
I was asked on the radio recently. On the the talk radio from somebody

6
00:00:27,720 –> 00:00:31,480
What about this theory that president Obama was really born in Kenya?

7
00:00:31,480 –> 00:00:32,920
I said now way

8
00:00:32,920 –> 00:00:38,360
He was plainly born in Brussels

9
00:00:43,800 –> 00:00:47,920
You look at the reforms being undertaken by this administration

10
00:00:47,920 –> 00:00:51,240
They are not a series of random initiatives that have just been lashed together accidentally.

11
00:00:51,240 –> 00:00:54,880
The amouth to a comprehensive policy of europeanization

12
00:00:54,880 –> 00:00:56,320
european health care

13
00:00:56,320 –> 00:01:01,720
european daycare, european college education, european nuclear disarmament

14
00:01:01,720 –> 00:01:04,520
european carbon taxes – the whole package

15
00:01:04,520 –> 00:01:05,880
and i tell you when you adopt those things

16
00:01:05,880 –> 00:01:10,000
you don’t just become like any other country

17
00:01:10,000 –> 00:01:12,800
you become less prosperous, less independent

18
00:01:12,800 –> 00:01:15,080
less democratic and less free

19
00:01:15,080 –> 00:01:21,080
translate more at mustwatch.eu