Dan Hannan: Můj plán, jak osekat počet europoslanců

“Je to zvláštní věc, jak počet poslanců tohoto parlamentu neustále roste. Cynik by si skoro mohl myslet, že to je primární účel evropských voleb.”

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan, europoslanec za Konzervativní stranu

2
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
Děkuji, pane předsedající.

3
00:00:05,000 –> 00:00:07,000
Je to zvláštní věc,

4
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
jak počet poslanců tohoto parlamentu neustále roste.

5
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
Cynik by si skoro mohl myslet, že to je primární účel

6
00:00:13,000 –> 00:00:15,000
evropských voleb.

7
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
Docela mi to připomíná Dlouhý parlament ve Spojeném království,

8
00:00:18,000 –> 00:00:20,000
který ve jménu demokracie bojoval ve velké občanské válce,

9
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
ale nikdy se nedostal k tomu, aby se rozpustil a aby se konaly nové volby,

10
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
které by přidělily mandáty novým členům.

11
00:00:26,000 –> 00:00:32,000
Takže pokaždé, když vstoupí nová země, počet europoslanců vzroste.

12
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
A ačkoliv si čas od času dáme předsevzetí,

13
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
že bychom ten počet měli zastropovat, nějak se nám nikdy nepovedlo.

14
00:00:38,000 –> 00:00:42,000
Někdy, pane předsedající, je mi vyčítáno, že nemám nic pozitivního, čím bych přispěl

15
00:00:42,000 –> 00:00:45,000
a že jsem ve svých projevech vždycky pouze cynický.

16
00:00:45,000 –> 00:00:48,000
Dovolte mi zakončit tuto řeč jedním velmi praktickým a pozitivním příspěvkem.

17
00:00:48,000 –> 00:00:53,000
Těším se na referendum ve Velké Británii, které se uskuteční v nejbližších pěti letech,

18
00:00:53,000 –> 00:00:56,000
které bude znamenat zrušení mého pracovního místa, a budeme tu potom mít

19
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
o šedesát nebo sedmdesát europoslanců méně.

20
00:00:59,000 –> 00:01:04,000
To bude náš poslední dárek na rozloučenou pro evropskou demokracii.

21
00:01:05,000 –> 00:01:12,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan, MEP for South East England

2
00:00:03,000 –> 00:00:05,000
Thank you, Mr. President.

3
00:00:05,000 –> 00:00:07,000
It’s extraordinary — the way

4
00:00:07,000 –> 00:00:10,000
the number of people in this Chamber keeps on growing.

5
00:00:10,000 –> 00:00:13,000
Cynic might almost think that that was the primary purpose

6
00:00:13,000 –> 00:00:15,000
of EU elections.

7
00:00:15,000 –> 00:00:18,000
I’m reminded rather of the Long Parliament in the UK

8
00:00:18,000 –> 00:00:20,000
which in the name of democracy fought a great civil war

9
00:00:20,000 –> 00:00:23,000
but never got around to dissolving itself and holding fresh elections

10
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
for mandates for new members.

11
00:00:26,000 –> 00:00:32,000
So, every time a new country goes in, the upper limit of MEPs keeps rising.

12
00:00:32,000 –> 00:00:35,000
And although we occasionally resolve that

13
00:00:35,000 –> 00:00:38,000
we should put a cap on it, somehow it never gets around to happening.

14
00:00:38,000 –> 00:00:42,000
Sometimes, Mr. President, I’m told that I have nothing positive to contribute

15
00:00:42,000 –> 00:00:45,000
and that I’m only ever cynical when I make these interventions.

16
00:00:45,000 –> 00:00:48,000
Let me end with a very practical and positive contribution.

17
00:00:48,000 –> 00:00:53,000
I look forward, within the next five years, to a referendum in the UK

18
00:00:53,000 –> 00:00:56,000
that will result in the elimination of my job and we will then be able to have perhaps

19
00:00:56,000 –> 00:00:59,000
sixty or seventy fewer Members of the European Parliament.

20
00:00:59,000 –> 00:01:04,000
That will be our last parting gift to European democracy.

21
00:01:05,000 –> 00:01:12,000
euroSEPTIK.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz