Dan Hannan: Islanďané jsou nezávislý národ

Přepis, čeština
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan: Europoslanec za Konzervativní stranu

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Pan Hannan

3
00:00:06,000 –> 00:00:10,000
Paní předsedající, je to od tohoto parlamentu dojemně optimistické,

4
00:00:10,000 –> 00:00:14,000
když si představuje, že by kdokoliv odhlasoval v těchto podmínkách vstup do EU.

5
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
Není to poprvé, co Evropská parlament předvádí optimismus,

6
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
vedle kterého doktor Pangloss zní jako Kassandra.

7
00:00:21,000 –> 00:00:23,000
Navštěvuji Island od roku 1992.

8
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
Jsem pravidelný a vděčný návštěvník.

9
00:00:26,000 –> 00:00:28,000
A viděl jsem, jak se tato země za ta léta proměnila.

10
00:00:28,000 –> 00:00:31,000
Jistě, v poslední době si prožila těžkou dobu,

11
00:00:31,000 –> 00:00:35,000
ale nikdo nemůže popřít tu velikost úspěchu, který předvedl tento národ

12
00:00:35,000 –> 00:00:39,000
během dvou generací, z farmaření a rybaření pro vlastní rodinu

13
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
až k jednomu z nejvyšších životních standardů na světě.

14
00:00:43,000 –> 00:00:47,000
Tedy já jsem demokrat a budu respektovat rozhodnutí islandských občanů — takové, nebo takové.

15
00:00:47,000 –> 00:00:51,000
Pokud si odhlasují, že vstoupí do EU, budu samozřejmě jejich požadavek podporovat.

16
00:00:51,000 –> 00:00:53,000
Ale neumím si ani na okamžik představit, že odhlasují,

17
00:00:53,000 –> 00:00:55,000
aby se Althing vzdal svých privilegií,

18
00:00:55,000 –> 00:00:57,000
je to jeden z nejstarších parlamentů na světě,

19
00:00:57,000 –> 00:01:01,000
že odsoudí své oceány ke stejné neplodnosti jako mají moře kolem Británie

20
00:01:01,000 –> 00:01:04,000
a že odevzdají pryč tu autonomii, tu samostatnost,

21
00:01:04,000 –> 00:01:07,000
kterou má islandský národ v kostech.

22
00:01:07,000 –> 00:01:12,000
Jejich nejslavnější moderní román se jmenuje Nezávislý národ (Sjálfstætt fólk).

23
00:01:12,000 –> 00:01:18,000
Je to výraz, který oni oceňují tak, že to ne-Islanďan těžko může ocenit.

24
00:01:18,000 –> 00:01:20,000
Pokud jsem se v nich naprosto nespletl,

25
00:01:20,000 –> 00:01:24,000
neodhlasují předání svojí nezávislosti a odevzdání svojí demokracie.

26
00:01:24,000 –> 00:01:27,000
Přečtěte si Danielův blog: www.hannan.co.uk

27
00:01:27,000 –> 00:01:31,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz

Přepis, angličtina
1
00:00:00,000 –> 00:00:03,000
Daniel Hannan: MEP for South East England

2
00:00:03,000 –> 00:00:06,000
Mr Hannan

3
00:00:06,000 –> 00:00:10,000
Madam Chairman, it’s touchingly hopeful of this House

4
00:00:10,000 –> 00:00:14,000
to imagine that anyone would vote to join the EU in present circumstances.

5
00:00:14,000 –> 00:00:18,000
Not for the first time, the European Parliament is exhibiting an optimism

6
00:00:18,000 –> 00:00:21,000
that makes Doctor Pangloss sound like Cassandra.

7
00:00:21,000 –> 00:00:23,000
I’ve been visiting Iceland since 1992.

8
00:00:23,000 –> 00:00:26,000
I’ve been a regular, and appreciative, visitor.

9
00:00:26,000 –> 00:00:28,000
And I’ve seen a country transformed in those years.

10
00:00:28,000 –> 00:00:31,000
Of course it’s been through hard times recently,

11
00:00:31,000 –> 00:00:35,000
but nobody can deny the magnitude of an achievement which has taken a people,

12
00:00:35,000 –> 00:00:39,000
in two generations, from subsistence farming and fishing

13
00:00:39,000 –> 00:00:43,000
to enjoying one of the highest standards of living in the world.

14
00:00:43,000 –> 00:00:47,000
Now, I’m a democrat and I will respect the decision of the Icelandic people one way or the other.

15
00:00:47,000 –> 00:00:51,000
If they vote to join the EU I will of course back their claim.

16
00:00:51,000 –> 00:00:53,000
But I can’t imagine for a moment that they will vote

17
00:00:53,000 –> 00:00:55,000
to surrender the prerogatives of the Althing,

18
00:00:55,000 –> 00:00:57,000
one of the oldest parliaments in the world,

19
00:00:57,000 –> 00:01:01,000
that they will condemn their oceans to the same sterility as the seas around Britain have,

20
00:01:01,000 –> 00:01:04,000
and that they will hand away the autonomy — the self-reliance

21
00:01:04,000 –> 00:01:07,000
that is bred in the bone of Icelandic people.

22
00:01:07,000 –> 00:01:12,000
Their most famous modern novel is called Independent People (Sjálfstætt fólk).

23
00:01:12,000 –> 00:01:18,000
It’s a phrase that has a resonance that non-Icelanders find hard to appreciate.

24
00:01:18,000 –> 00:01:20,000
Unless I have utterly misjudged them,

25
00:01:20,000 –> 00:01:24,000
they will not vote to hand away that independence and surrender their democracy.

26
00:01:24,000 –> 00:01:27,000
Read Daniel’s blog: www.hannan.co.uk

27
00:01:27,000 –> 00:01:31,000
euroseptik.cz :: reformy.cz :: svobodni.cz